Thứ hai, 11/01/2021 - 17:05

Năm 2021, Quảng Nam phấn đấu giảm 2.000 hộ nghèo

Dân trí

Chiều 11/1, tỉnh Quảng Nam họp báo thông báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021. Một trong những nhiệm vụ trong năm năm 2021 là giảm nghèo, tăng số người tham gia BHYT…

Một trong những mục tiêu quan trọng về an sinh - xã hội trong năm 2021 của tỉnh Quảng Nam là phấn đấu giảm 2.000 hộ nghèo, tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%, tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể thấp còi) dưới 21,6%.

Số giường bệnh đạt 42,6 giường/1 vạn dân, tỉ lệ dân số tham gia BHYT đạt 96%, số người tham gia BHXH bắt buộc hơn 201.000 người, số người tham gia BHTN 186.400 người, số người tham gia BHXH tự nguyện 26.500 người.

Trong năm 2020, tổng số lao động được tuyển sinh, đào tạo nghề của tỉnh đạt hơn 32.800 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh năm 2020 đạt 65% (đạt 100% kế hoạch), trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo là 25% (đạt 100% kế hoạch).

Năm 2021, Quảng Nam phấn đấu giảm 2.000 hộ nghèo - 1

Nghề sản xuất chổi đót ở huyện Quế Xuân - một trong những nghề giải quyết lao động nhàn rỗi ở nông thôn nhằm xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân

Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam cũng nhận định, kinh tế - xã hội miền núi của tỉnh còn khó khăn; giáo dục đào tạo, y tế chuyển biến chưa mạnh; chất lượng đào tạo lao động chưa đáp ứng nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, nhất là vùng miền núi; ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra…

Tuy nhiên, tỉnh Quảng Nam cũng thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, chăm lo các đối tượng bảo trợ xã hội... Tỉnh cũng tập trung thực hiện công tác giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều…

Theo ông Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam - năm 2020, do đại dịch Covid-19, phát triển kinh tế của địa phương gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng giảm. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2020 ước đạt 65.783 tỷ đồng, dự kiến bằng 93% so với năm 2019...

Trong năm 2021, tỉnh Quảng Nam phấn đấu đưa tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 6,5-7%, tỷ lệ vốn đầu tư/GRDP chiếm trên 30%, thu ngân sách trên địa bàn đạt 19.350 tỷ đồng, bằng 95,4% so với thực hiện năm 2020; trong đó thu nội địa 16.000 tỷ đồng, tăng 2,1%...

Công Bính