Thứ bảy, 14/11/2020 - 08:30

Nghệ An:

Mở rộng đối tượng hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách địa phương

Dân trí

Ngoài đối tượng hộ cận nghèo, tỉnh Nghệ An sẽ hỗ trợ mức đóng BHYT cho người thuộc nhóm gia đình làm nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp.

Mở rộng đối tượng hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách địa phương - 1
Từ năm 2021, diêm dân tại Nghệ An sẽ được hỗ trợ 1 phần chi phí đóng BHYT.

Ngoài mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách Trung ương theo quy định tại Luật BHYT, từ năm 2016 tới nay, tỉnh Nghệ An đã trích ngân sách địa phương hỗ trợ mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo. Mức hỗ trợ tăng dần theo từng năm, từ 10% năm 2016 lên 30% năm 2020.

Tính đến năm 2020, số lượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia BHYT tại Nghệ An là 102.545 người, tăng 44.595 người so với năm 2016 (tương ứng tỉ lệ 176%). Tổng kinh phí ngân sách địa phương hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo trên địa bàn là hơn 71 tỉ đồng.

Chính sách hỗ trợ một phần kinh phí đóng BHYT cho hộ cận nghèo đã góp phần tăng tỉ lệ bao phủ BHYT toàn dân ở Nghệ An từ 81% vào năm 2016 lên 90,5% (năm 2019), tạo điều kiện cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo được tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Việc tiếp cận các dịch vụ y tế của các đối tượng cận nghèo được thuận lợi, kịp thời, giảm gánh nặng về tài chính bằng việc sử dụng thẻ BHYT trong khám, chữa bệnh. Từ năm 2016 đến quý 1/2020, quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho đối tượng cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An hơn 595 tỉ đồng cho hơn 682.000 lượt.

Chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương của tỉnh Nghệ An đã góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện cho các đối tượng yếu thế được tiếp cận với các dịch vụ y tế một cách thuận lợi nhất, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Mở rộng đối tượng hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách địa phương - 2
Từ năm 2016 đến quý 1/2020, quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho đối tượng cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An hơn 595 tỉ đồng cho hơn 682.000 lượt. Trong ảnh là người dân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Để những nhóm người có thu nhập thấp, không đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày có điều kiện tham gia bảo BHYT ngoài mức hỗ trợ của Trung ương tại Nghị định số 146/20198 NĐ-CP của Chính phủ ban hành năm 2018, tỉnh Nghệ An sẽ mở rộng các đối tượng được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trong giai đoạn 2020-2015.

Cụ thể, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo và người tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm cho hộ cận nghèo. Đối với người dân thuộc nhóm đối tượng hộ gia đình làm nông - lâm - ngư và diêm nghiệp sẽ có mức hỗ trợ khác nhau theo từng năm. Cụ thể, trong năm 2021, được hỗ trợ 10% mức đóng BHYT, năm 20220 là 15% và từ năm 2023-2025, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 20% mức đóng BHYT.

Việc mở rộng đối tượng được hỗ trợ chi phí đóng BHYT từ nguồn ngân sách địa phương, Nghệ An sẽ tiệm cận với mục tiêu tỉ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 95% vào năm 2025.

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An được các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An thông qua trong cuộc họp ngày 13/11 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2021.

Hoàng Lam