Lái xe taxi thuộc đối tượng được hỗ trợ do dịch Covid-19

Ông Trần Anh Tuấn (Đà Nẵng) làm nghề lái xe taxi. Thực hiện theo Chỉ thị của TP. Đà Nẵng, đợt dịch Covid-19 này cuộc sống gia đình ông rất khó khăn do gia đình ông phải vay vốn mua xe.

Ông Tuấn được biết có gói hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 của Chính phủ, Tổ trưởng dân phố đã đến nhà ông Tuấn ghi tên nhưng đến nay ông vẫn chưa nhận được hỗ trợ. Ông Tuấn mong muốn được nhận gói hỗ trợ để trang trải cuộc sống hiện nay.

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Đà Nẵng trả lời như sau:

Ngày 19/7/2021, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về việc triển khai thực hiện hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 năm 2021, trong đó quy định người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, quy định lái xe taxi thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ do dịch Covid-19.

Theo đó, về cách thức nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đề nghị ông Tuấn liên hệ ngay UBND phường nơi ông đăng ký tạm trú hoặc thường trú để được hướng dẫn và hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Lưu ý:  Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/8/2021.

Tin liên quan