Thanh Hóa:

Hơn 9 tỷ đồng trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân các dân công hỏa tuyến

Trần Lê

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định chi hơn 9,2 tỷ đồng hỗ trợ chế độ trợ cấp mai táng phí đối với 630 thân nhân của dân công hỏa tuyến.

Ngày 9/12, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của dân công hỏa tuyến.

Hơn 9 tỷ đồng trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân các dân công hỏa tuyến - 1

Trong đợt này, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (Ảnh: N.T).

Căn cứ các quy định của pháp luật và đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thực hiện chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tổng số dân công hỏa tuyến đã từ trần được hỗ trợ là 630 người, với tổng số tiền trợ cấp mai táng phí là hơn 9,2 tỷ đồng. Các đối tượng được hưởng trợ cấp đợt này tập trung tại 24/27 huyện, thị xã và thành phố. Trong đó nhiều nhất là tại huyện Triệu Sơn, tiếp theo là huyện Thọ Xuân, Nông Cống…

Hơn 9 tỷ đồng trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân các dân công hỏa tuyến - 2

Các đối tượng được hưởng trợ cấp đợt này tập trung tại 24/27 huyện, thị xã và thành phố. Trong đó nhiều nhất là tại huyện Triệu Sơn, tiếp theo là huyện Thọ Xuân, Nông Cống… (Ảnh chụp màn hình).

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn chi đảm bảo xã hội được phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra giám sát UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện việc chi trả chế độ trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của các dân công hỏa tuyến kịp thời, đúng định mức theo quy định.

Đồng thời, giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý và chi trả chế độ trợ cấp mai táng phí cho thân nhân của các dân công hỏa tuyến, thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM