Quảng Trị:

Hỗ trợ lao động khó khăn phải kịp thời, đúng đối tượng, không để trục lợi

Đăng Đức

(Dân trí) - Việc triển khai hỗ trợ các đối tượng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Quảng Trị phải đảm bảo tính kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách.

Ngày 20/7, UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn trên địa bàn, nhằm góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất kinh doanh. Đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.

Hỗ trợ lao động khó khăn phải kịp thời, đúng đối tượng, không để trục lợi - 1

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu triển khai chính sách hỗ trợ các đối tượng phải đảm bảo kịp thời, minh bạch.

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Chính Phủ về việc hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sở cũng tham mưu, đề xuất UBND tỉnh quy định về điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, hồ sơ đề nghị và trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động và các đối tượng đặc thù khác.

Thực hiện việc chi hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định. Phối hợp các Sở, ngành, địa phương kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu, kịp thời triển khai có hiệu quả các chính sách của Chính phủ để hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, thực hiện đúng theo nguyên tắc hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết 68/NĐ-CP, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn.

Việc hỗ trợ phải đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Phát huy tính chủ động của các cấp, ngành, địa phương, căn cứ vào điều kiện cụ thể để triển khai linh hoạt, đảm bảo mục đích, nguyên tắc và kịp thời các chính sách hỗ trợ.