Hà Nội: yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động cài đặt VssID

(Dân trí) - UBND TP Hà Nội yêu cầu 100% công chức, viên chức người lao động trên địa bàn đăng ký tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử, cài đặt và sử dụng VssID trên điện thoại di động cá nhân trước ngày 31/3.

UBND TP Hà Nội vừa mới ban hành văn bản số 776/UBND-KGVX về việc đăng ký tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử, cài đặt và sử dụng VssID trên điện thoại di động cá nhân.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố thực hiện 100% công chức, viên chức người lao động đăng ký tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử, cài đặt và sử dụng VssID trên điện thoại di động cá nhân. Hoàn thành trước ngày 31/3/2021.

Hà Nội: yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động cài đặt VssID - 1

UBND TP Hà Nội yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động cài đặt VssID

UBND TP Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã, bưu điện hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội và cài đặt ứng dụng VssID.

Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông, chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đây là việc nhằm mục đích đẩy mạnh việc sử dụng ứng dụng VssID trên địa bàn Thành phố, góp phần thực hiện chiến lược quốc gia, xây dựng chiến lược Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

VssID - Bảo hiểm xã hội số là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dễ dàng tra cứu các thông tin như: quá trình tham gia bảo hiểm, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách, tra cứu Mã số Bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh…

Bài liên quan
Đang được quan tâm