Hà Nội rút gọn thủ tục duyệt, chi tiền hỗ trợ thuê trọ với người lao động

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Hà Nội quyết định ủy quyền cho 30 quận, huyện, thị xã thực hiện việc xét duyệt, chi trả hỗ trợ tiền trọ 3 tháng cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và quay lại thị trường.

Nội dung nêu trên thể hiện trong Quyết định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn thành phố, vừa được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký, ban hành.

Theo đó, việc thực hiện chính sách hỗ trợ này sẽ được thực hiện dựa theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành, quy định về nhóm đối tượng, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, phương thức chi trả…

Hà Nội rút gọn thủ tục duyệt, chi tiền hỗ trợ thuê trọ với người lao động  - 1

30 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội sẽ trực tiếp duyệt hỗ trợ người lao động tiền thuê trọ (Ảnh minh họa).

Đặc biệt, thành phố ủy quyền cho 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời thực hiện chi trả hỗ trợ đối với các chính sách: hỗ trợ người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp; hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động (Trong Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, UBND các tỉnh, thành phố là cấp cuối cùng duyệt hồ sơ và cấp kinh phí hỗ trợ về doanh nghiệp).

Nội dung quyết định thể hiện, việc ủy quyền, thời gian giải quyết từ khi doanh nghiệp nhận đơn đề nghị đến khi tiền hỗ trợ về tới lao động khoảng 11-13 ngày. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp chi trả tiền cho doanh nghiệp trong 2 ngày, sau khi UBND quận, huyện, thị xã xét duyệt.

Để nhận được hỗ trợ, người lao động ở Hà Nội cần làm đơn đề nghị theo mẫu nộp để doanh nghiệp tổng hợp, lập danh sách và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất trong 3 ngày. Tiếp đó, doanh nghiệp gửi danh sách tới cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tiếp đó, hồ sơ sẽ được gửi về UBND cấp huyện để thẩm định.

Các doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến tới cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đặt trụ sở đề nghị xác nhận. Thời gian cấp huyện tiếp nhận hồ sơ chậm nhất hết ngày 15/8. Thành phố cũng yêu cầu doanh nghiệp lưu trữ đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động ít nhất trong 5 năm.

Chính sách hỗ trợ tiền thuê trọ cho lao động ở mức 0,5-1 triệu đồng/người, tối đa 3 tháng dành cho người có hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, đang làm việc trong doanh nghiệp và người quay lại thị trường lao động, làm việc khu công nghiệp, chế xuất, khu kinh tế, 24 tỉnh thành thuộc 4 vùng kinh tế trọng điểm.

UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, trường hợp các địa phương không đảm bảo nguồn lực thì báo cáo thành phố xem xét, bổ sung.

"Kiên quyết xử lý các trường hợp sai phạm, gây khó khăn, phiền hà, chậm trễ trong triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo UBND TP những vấn đề vượt thẩm quyền" - quyết định nêu rõ.