Hà Nội: Quyết liệt xử lý các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT

(Dân trí) - Hết tháng 11/2020, tỷ lệ nợ BHXH trên địa bàn TP Hà Nội là 9,6%, tăng 96,8% so với năm 2019, dẫn đầu cả nước về nợ BHXH. Hà Nội sẽ tăng cường thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản số 5755 /UBND-KGVX về tăng cường thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, những năm qua công tác đôn đốc thu nợ BHXH trên địa bàn TP Hà Nội đã đạt được những kết quả rất tích cực. Năm 2019 nợ BHXH giảm 65,3 tỷ so với năm 2018.

Tuy nhiên đến hết tháng 11/2020, tỷ lệ nợ BHXH trên địa bàn thành phố là 9,6% (Tăng 96,8% so với năm 2019 và dẫn đầu cả nước về nợ BHXH). Việc nợ BHXH làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Hà Nội: Quyết liệt xử lý các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT - 1

Hà Nội sẽ tăng cường thực hiện các giải pháp thu hồi nợ đóng bảo hiểm xã hội (ảnh Dân trí)

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp, biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ, phấn đấu giảm nợ đóng BHXH, UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở ban ngành, UBND các quận, huyện thực hiện quyết liện các nhiệm vụ và giải pháp thu hồi nợ đóng BHXH.

Cụ thể, tăng cường thanh tra, kiểm tra về lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng BHXH. Giao Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội kịp thời chấn chỉnh và kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và làm việc trực tiếp với đơn vị, người lao động về việc thực hiện các chính sách pháp luật về BHXH, BHYT. Giao BHXH Thành phố tổng hợp, phân tích và phân loại các đơn vị nợ BHXH, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện các biện pháp thu nợ BHXH. Ngoài ra, BHXH Thành phố cần tăng cường công khai rộng rãi các đơn vị nợ BHXH trên các phương tiện truyền thông đại chúng…

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã cần đẩy mạnh hoạt động của Tổ thu nợ do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch làm tổ trưởng, kiên quyết xử lý những đối tượng cố tình chây ỳ, trốn đóng, nợ đóng BHXH. Các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện giảm nợ BHXH.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn cần nghiêm túc chấp hành pháp luật hiện hành về thu, chi BHXH, BHYT và có trách nhiệm tham gia trích nộp đầy đủ, kịp thời hàng tháng cho người lao động.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, giao BHXH Thành phố theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo UBND TP kết quả thực hiện.

Bài liên quan
Đang được quan tâm