Hà Nội: Lao động trồng, bán hoa ở Mê Linh có thuộc diện nhận hỗ trợ?

(Dân trí) - Làng nghề trồng hoa Tây Tựu (Hà Nội) thực hiện giãn cách. Vậy, những lao động không ra ngoài chăm sóc, thu hoạch và bán được hoa có được hỗ trợ theo chính sách đặc thù của HĐND thành phố không?

Một số bạn đọc ở Mê Linh (Hà Nội) hỏi: Trên địa bàn huyện Mê Linh có làng nghề trồng hoa Cúc xã Đại Thịnh và hoa Hồng xã Mê Linh. Người dân của các làng nghề này trồng hoa và thu hoạch trực tiếp rồi đi bán hoa và mua thêm hoa của các hộ gia đình khác để đi bán tại các điểm chợ hoa nội thành Hà Nội.

Thực hiện chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/07/2021 của UBND thành phố Hà Nội, người dân không đi bán hoa được. Vậy đối với người dân trồng hoa đồng thời trực tiếp đi buôn bán hoa có được hỗ trợ theo nhóm đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do) không?

Làng nghề trồng hoa Tây Tựu thực hiện giãn cách theo Chỉ thị, Công điện của Chính phủ, Thành phố "Ai ở đâu ở đấy", người lao động không ra ngoài chăm sóc, thu hoạch và bán được hoa có được hỗ trợ theo chính sách đặc thù của Nghị quyết 15/NQ-HĐND thành phố Hà Nội không? (đặc biệt những người lao động tự do đi bán hoa).

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, trả lời như sau:

Đối với những người lao động vừa trồng hoa đồng thời đi bán hoa hàng ngày và công việc bán hoa là công việc tạo ra thu nhập chính của người lao động, bị mất việc làm.

Căn cứ quy định tại Điều 5 Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 và phụ lục cách thức tổ chức thực hiện (ban hành kèm theo QĐ 3642/QĐ-UBND), Sở đề nghị Hội đồng xét duyệt cấp xã tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ đối với từng trường hợp cụ thể, trong đó cần xét duyệt đến công việc chính (công việc tạo ra thu nhập chính) của người lao động.

Nếu đáp ứng đúng quy định tại Điều 5 Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố thì được xem xét hỗ trợ.

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Dân, trên thực tế, những người lao động không thuộc diện hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 3642/QĐ-UBND của UBND Thành phố gặp nhiều khó khăn.

"Do đó đề nghị UBND cấp xã rà soát, lập danh sách và hướng dẫn người lao động để được hỗ trợ theo quy định tại Văn bản số 1371/MTTQ-BTT ngày 09/9/2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam về việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 không đủ điều kiện hưởng theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố", ông Nguyễn Hồng Dân cho biết.

Tin liên quan