Hà Nội hướng dẫn thủ tục nhận hỗ trợ với hướng dẫn viên du lịch

Sở Du lịch TP. Hà Nội đang thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 được quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Ông Hoàng Trường Huy (Hà Nội) hỏi, hướng dẫn viên du lịch được hưởng trợ cấp thất nghiệp do có đóng bảo hiểm thất nghiệp thì có được hưởng chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg nữa không? Nếu được thì ông cần làm thủ tục gì và nộp ở đâu?

Sở Du lịch TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Liên quan đến việc triển khai các chính sách trên địa bàn TP. Hà Nội với các quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Hà Nội.

Hiện nay, Sở Du lịch TP. Hà Nội đang thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho đối tượng hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 được quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Do thông tin hồ sơ của ông Huy không nói rõ hướng dẫn viên du lịch đã thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với doanh nghiệp và được hưởng trợ cấp thất nghiệp vào thời gian nào, nên đề nghị ông nghiên cứu kỹ các điều kiện theo quy định tại Điều 31 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Trường hợp ông Huy đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định và có nhu cầu hưởng hỗ trợ chính sách đối với hướng dẫn viên du lịch, thì ông thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định tại Khoản 9 Điều 4 Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND TP. Hà Nội.

Đầu mối liên hệ Sở Du lịch TP. Hà Nội: Phòng Quản lý Lữ hành (bà Bùi Thị Thanh Huyền - Phó Trưởng phòng, điện thoại 0916.325.770).

Tin liên quan
Đang được quan tâm