Thứ tư, 10/07/2019 - 12:51

Giảm nhiều thời gian cấp thẻ BHYT

Dân trí

BHXH huyện đã cải cách triệt để thủ tục cấp thẻ BHYT, nhằm đảm bảo sự thuận lợi nhất cho đối tượng, rút ngắn thời gian cấp thẻ BHYT mới xuống không quá 5 ngày (trước là 7 ngày) và cấp lại do mất không quá 2 giờ (trước là 1 ngày).

Giảm nhiều thời gian cấp thẻ BHYT - 1

Đây là một phần kết quả triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình) trong 6 tháng đầu năm 2019. 

Nhiều kết quả khả quan

Theo ông Phan Văn Hùng - Giám đốc BHXH huyện Bố Trạc, qua 6 tháng đầu năm 2019, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 160.153 người. Trong đó: Tham gia BHXH bắt buộc là 7.496 người, tăng 15 người so với năm 2018; tham gia BHXH tự nguyện là 2.261 người, tăng 707 người so với năm 2018; tham gia BH thất nghiệp: 6.052 người, tăng 51 người so với năm 2018.

Đến hết tháng 6 năm 2019 tổng số thu được là 122.643 triệu đồng đạt 48,5 % so với kế hoạch BHXH tỉnh giao. Trong đó: Thu BHXH bắt buộc và lãi chậm đóng: 49.503 triệu đồng; thu BHXH tự nguyện: 4.905 triệu đồng, thu BH thất nghiệp: 3.305 triệu đồng.

Đẩy mạnh tuyên truyền BHXH tại Quảng Bình

Theo BHXH huyện Bố Trạch, số lượng thẻ BHYT đã cấp mới và cấp lại trong 6 tháng đầu năm là: 22.548 thẻ, những thẻ BHYT đã được cấp trước đây chỉ việc gia hạn và sử dụng tiếp nếu đơn vị tiếp tục tham gia và nộp tiền đầy đủ, kịp thời.

Về công tác cấp thẻ BHYT, BHXH huyện đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, tính đến thời điểm hiện tại đã cấp và trả sổ BHXH cho 100% người lao động tự bảo quản.

Công tác cấp thẻ BHYT cũng đã cải cách triệt để về thủ tục nhằm đảm bảo sự thuận lợi nhất cho đối tượng, rút ngắn thời gian cấp thẻ BHYT mới xuống và cấp lại do mất.

Về cấp sổ BHXH, tất cả người lao động mới đăng ký tham gia BHXH đều được cấp và trả bìa sổ ngay trong tuần, tổng số sổ BHXH cấp mới và cấp lại trong 6 tháng đầu năm là 1.146 sổ.

BHXH huyện cũng triển khai cấp tờ rời sổ BHXH. Theo đó, ngay trong quý I/2019, BHXH huyện đã hoàn thành 100% việc cấp và in tờ rời hàng năm đối với người tham gia BHXH và người lao động tại các đơn vị đã đóng đủ tiền đến hết năm 2018, tổng số tờ rời đã cấp là 16.011 tờ.

Đẩy mạnh giao dịch điện tử

Trong 6 tháng cuối năm 2019, BHXH huyện Bố Trạch cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ cụ thể, nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2019.

Theo đó, BHXH huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB,VC&LĐ có phẩm chất có trình độ và có trách nhiệm. CB,VC&LĐ phải thường xuyên nghiên cứu, học tập nghiệp vụ để đáp ứng công việc trong tình hình mới.

Phát động phong trào thi đua năm 2019 gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo chủ đề của năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Giảm nhiều thời gian cấp thẻ BHYT - 2

BHXH huyện cũng tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ ngành Bưu điện triển khai thực hiện tốt việc quản lý và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng an toàn, đầy đủ, kịp thời đến tận tay đối tượng theo đúng quy định.

Cũng theo ông Phan Văn Hùng, BHXH huyện tăng cường triển khai việc khai thác mở rộng đối tư­ợng tham gia BHXH trong các đơn vị ngoài quốc doanh, khối hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.

Phối hợp tốt với Bưu Điện huyện, UBND, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ các xã, thị trấn chỉ đạo mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình phấn đấu đạt và vượt kế hoạch. Tiếp tục đôn đốc thu những đơn vị chậm nộp, nợ đọng lớn trong kỳ.

Đồng thời, BHXH huyện sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt công tác BHYT học sinh năm học mới 2019-2020 phấn đấu đạt 100% học sinh có thẻ BHYT. Thực hiện cải cách hành chính triệt để, chuyển hẳn phong cách làm việc hành chính sáng phong cách phục vụ đối tượng và người dân.

“Thực hiện tốt giao dịch điện tử, xữ lý hồ sơ điện tử ở tất cả các nghiệp vụ, bắt buộc 100% đơn vị tham gia dùng chữ ký số trong giao dịch hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN, hồ sơ đề nghị thanh toán các chế độ, thực hiện thông suất, kịp thời trong công tác giám định KCB tập trung qua phần mềm điện tử” - ông Phan Văn Hùng cho biết.

Nhiều kiến nghị

Các cấp chính quyền của huyện và các ban ngành cần tăng cường quan tâm, phối hợp và có biện pháp chỉ đạo mạnh mẽ các đơn vị có số nợ BHXH, BHYT, BHTN lớn, kéo dài, khẩn trương nộp đầy đủ kịp thời, đúng quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động và các đối tượng được hưởng quyền lợi trong KCB BHYT.

Đề nghị BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH và Sở Tài chính để kịp thời cấp ngân sách đóng BHYT cho các đối tượng được Nhà nước đóng và hỗ trợ, cân đối nguồn cơ bản trong quý 3 và chuyển hết kinh phí đóng BHYT về huyện hoàn thành trước tháng 12 hàng năm.

Đề nghị Phòng Giám định BHYT hổ trợ BHXH huyện trong thực hiện định kỳ 6 tháng, 1 năm kiểm tra chấn chỉnh với cơ sở Khám chữa bệnh trên địa bàn huyện.

Phan Minh

Mới nhất

Đáng quan tâm