Thứ bảy, 07/08/2021 - 10:55

Gần 1.300 đơn vị được tạm dừng đóng 328 tỷ đồng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Dân trí

Theo Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa, địa phương này có 1.275 đơn vị đủ điều kiện được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất. Tổng số tiền tạm dừng đóng trong 6 tháng là 328 tỷ đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Thanh Hóa đã có báo cáo nhanh gửi Bộ LĐ-TB&XH về tiến độ triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, đến ngày 6/8, dự thảo chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác đã gửi đến các thành viên Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP (NQ 68) trên địa bàn tỉnh xin ý kiến trước khi trình UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 4/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 420 giáo viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục phải ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Kinh phí hỗ trợ dự kiến là hơn một tỷ đồng.

Gần 1.300 đơn vị được tạm dừng đóng 328 tỷ đồng vào quỹ hưu trí và tử tuất  - 1

Tỉnh Thanh Hóa đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa cũng đã xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, lao động ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 của 12 doanh nghiệp với 376 lao động.

Đối với chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa có 1.275 đơn vị đủ điều kiện được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất với 55.000 lao động. Tổng số tiền (tạm tính) tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng là 328 tỷ đồng.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã xác nhận danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương ngừng việc của 2 doanh nghiệp với 439 lao động.

Đối với chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và hỗ trợ người lao động là hướng dẫn viên du lịch: Đến ngày 6/8, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ cho 3 hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Kinh phí đã phê duyệt là hơn 11 triệu đồng.

Về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất: Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính xã hội tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn đã có 1 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Xây lắp và dịch vụ điện Tín Nghĩa (tại xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân) đảm bảo điều kiện và đã thiết lập đủ hồ sơ trình vay tái cấp vốn từ Ngân hàng Nhà nước để trả lương ngừng việc cho 11 lao động với số tiền là 110.520.000 đồng.

Ngoài ra, có 3 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn đã thiết lập hồ sơ gửi Chi nhánh Ngân hàng Chính xã hội tỉnh thẩm định, gồm: Công ty may Xuân Lam (huyện Thọ Xuân) với 122 lao động, nhu cầu vay hơn 1,1 tỷ đồng; Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Quảng Phú (huyện Thọ Xuân) với 9 lao động, nhu cầu vay 83 triệu đồng; Công ty cổ phần Dạ Lan (thành phố Thanh Hóa) với 104 lao động, nhu cầu vay hơn 1 tỷ đồng.

Đối với chính sách hỗ trợ người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế: Theo rà soát của Sở Y tế đến ngày 5/8, tổng số đối tượng F0 và F1 thuộc diện được hỗ trợ theo NQ 68 trên địa bàn tỉnh dự kiến là 1.415 người (trong đó có 272 đối tượng là trẻ em). Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là hơn 2,2 tỷ đồng.

Sở Y tế vẫn đang tiếp tục phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lập danh sách đối tượng và hướng dẫn thiết lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định.

Trần Lê

Đáng quan tâm
Mới nhất