Điều kiện nhận hỗ trợ khi không đăng ký tạm trú

Tôi trú tại phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu), làm việc ở quán cà phê. Tôi làm đơn đề nghị hỗ trợ nhưng không được duyệt vì không đăng ký lưu trú tại địa phương. Như vậy có đúng không?

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời vấn đề này như sau:

Theo Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 quy định đối tượng, định mức và thủ tục hỗ trợ cho người lao động không giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Điểm 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, thì người lao động tự do có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn tỉnh bị mất việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 là đối tượng được hỗ trợ; trường hợp không thuộc diện thường trú, tạm trú thì phải sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh trước ngày 1/5/2021.

Đề nghị bà Lan liên hệ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Bà Rịa và UBND phường Phước Hiệp để được hướng dẫn thêm.