Thứ ba, 12/03/2019 - 09:10

Đề nghị truy đóng BHXH, BHYT hơn 140 tỉ đồng

Dân trí

Theo Bảo hiểm xã hội VN, trong tháng 2, toàn ngành đã tiến hành kiểm tra, thanh tra chuyên ngành tại gần 20.000 đơn vị. Ngành phát hiện hơn 48.500 lao động phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian, đề nghị truy thu số tiền truy đóng 140,7 tỷ đồng.

Đề nghị truy đóng BHXH, BHYT hơn 140 tỉ đồng - 1

Tổng số tiền các đơn vị, doanh nghiệp nợ trước khi có Quyết định thanh tra, kiểm tra là 3.815 tỷ đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong và sau thời gian thanh tra, kiểm tra là 2.121 tỷ đồng.

Tổng số tiền các đơn vị nợ trước khi có quyết định thanh tra, kiểm tra là 3.815 tỷ đồng. Trong và sau thời gian thanh tra, kiểm tra, các đơn vị đã nộp tổng số tiền nợ đóng là 2.121 tỷ đồng.

Về công tác chi chế độ BHXH, BHTN, các đoàn thanh, kiểm tra đã yêu cầu thu hồi 12,1 tỷ đồng về quỹ BHXH do người lao động tại đơn vị hưởng chế độ BHXH không đúng quy định; 3,1 tỷ đồng do hưởng BHTN không đúng quy định.

Riêng đối với quản lý, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, số tiền được yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT là 164,6 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh BHYT không đúng quy định.

Qua thanh, kiểm tra BHXH, các đoàn đã lập 1.054 biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị sử dụng lao động, với tổng số tiền xử phạt phải thu là 37,38 tỷ đồng.

Hơn 9.800 hồ sơ hưởng lương hưu được giải quyết 

Trong tháng 2, toàn ngành BHXH đã giải quyết 9.812 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 43.432 người hưởng trợ cấp 1 lần; 905.720 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 2 tháng đầu năm đã giải quyết 19.791 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 108.088 người hưởng trợ cấp 1 lần; 1.726.546 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Hoàng Mạnh

Tin liên quan

Mới nhất

Đáng quan tâm