Hà Nội:

Đặt mục tiêu 80% người nghiện được tiếp cận với chương trình bơm kim tiêm

(Dân trí) - Hà Nội đặt ra các chỉ tiêu, có 80% người nghiện ma túy được tiếp cận với chương trình bơm kim tiêm. 60% phụ nữ bán dâm được tiếp cận các chương trình bảo vệ an toàn… nhằm giảm số người mắc HIV/AIDS.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 83/KH-UBND về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn TP Hà Nội năm 2021. Kế hoạch nhằm mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để giảm số người mới nhiễm tại Việt Nam và tử vong liên quan đến AIDS.

Đồng thời, thực hiện Chiến lược Quốc gia về chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn TP Hà Nội, giảm tối đa tác động của HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế xã hội.

Đặt mục tiêu 80% người nghiện được tiếp cận với chương trình bơm kim tiêm - 1

Cấp phát thuốc ARV cho người nhiễm HIV (ảnh Phan Minh)

Cụ thể, TP Hà Nội đặt mục tiêu, 90% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình. 90% người nhiễm HIV trong diện quản ký được điều trị ARV. 95% người được điều trị ARV có tải lượng vi rút HIV dưới ngưỡng ức chế.

TP Hà Nội đặt ra các chỉ tiêu trong năm 2021 như, 80% người nghiện ma túy được tiếp cận với chương trình bơm kim tiêm. 60% phụ nữ bán dâm được tiếp cận các chương trình bảo vệ an toàn.

Ngoài ra, 6.500 người nghiện các chất ma túy được điều trị thay thế bằng methadone hoặc buprenorphine. 6.572 bệnh nhân được cấp thuốc ARV qua nguồn bảo hiểm y tế. 100% trẻ em sinh ra từ mẹ nhiễm HIV được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con…

Để đạt được những mục tiêu trên TP Hà Nội đề ra một số giải pháp như: Tăng cường công tác truyền thông đặc biệt là với người nghiện các chất ma túy, người nhiễm HIV, người bán dâm, mua dâm. Triển khai các hoạt động giáo dục, tuyên truyền giảm kỳ thị với người nhiễm HIV cho toàn thể nhân dân.

Bên cạnh đó, nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào phòng ngừa và điều trị HIV/AIDS. Duy trì và  mở rộng điều trị người nghiện các chất ma túy …

UBND TP Hà Nội giao Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Sở Y tế tổ chức triển khai các kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS trong các cơ sở cai nghiện, duy trì và mở rộng điều trị thay thế người nghiện các chất dạng thuốc phiện và điều trị  đa nghiện.

Ngoài ra, UBND TP đề nghị, Sở LĐ-TB&XH chỉ đạo ngành dọc tổ chức triển khai các hoạt động tiếp cận tìm kiếm và phát hiện người nhiễm HIV, đặc biệt là những người có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng.

Tin liên quan
Đang được quan tâm