1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Đà Nẵng tập trung các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Khánh Hồng

(Dân trí) - Đà Nẵng đang tập trung các giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) TP Đà Nẵng vừa ban hành công văn về việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2020.

Theo Ban chỉ đạo, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến công tác phát triển đối tượng tham BHXH, BHYT, BHTN, hầu như các chỉ tiêu đều giảm so với năm 2019 và đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch được giao.

Đà Nẵng tập trung các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT - 1

Quận Hải CHâu tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện

Tính đến ngày 30/9, thành phố có gần 2.200 doanh nghiệp tham gia BHXH bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 với hơn 47.000 lao động giảm tham gia BHXH bắt buộc, trong đó, hơn 21.600 lao động ngừng việc, hơn 24.600 lao động nghỉ không lương…

Tổng số tham gia BHXH, BHYT bắt buộc gần 210.000 người, đạt 80,37% kế hoạch, so với cùng kỳ năm trước giảm hơn 32.000 người (giảm 13,3%).

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN TP Đà Nẵng giao Bảo hiểm xã hội TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương các cấp khẩn trương khắc phục những tồn tại và triển khai các giải pháp đề ra.

Theo đó, BHXH TP cần phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan và UBND quận, huyện thực hiện 100% đối tượng được ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT (hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên).

Đồng thời tham mưu cơ chế hỗ trợ từ ngân sách địa phương cấp thẻ BHYT cho người cao tuổi dưới 80 tuổi, cán bộ đoàn thể cấp dưới phường…, nâng mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương (BHXH tự nguyện cho nhóm hộ nghèo, cận nghèo; BHYT học sinh, sinh viên).

Ban chỉ đạo cũng giao BHXH TP phối hợp với Sở LĐTBXH, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế và các sở, ngành thực hiện rà soát, thông báo, phát triển đối tượng cùng tham gia; thanh tra, kiểm tra liên ngành, đột xuất đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đăng ký tham gia BHXH, BHYT, đồng thời, gắn với thi đua khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân chấp hành tốt chính sách BHXH, BHYT.