Công chức, viên chức được tăng lương trước hạn bao lần liên tiếp?

(Dân trí) - Cán bộ, công chức, viên chức đạt tiêu chuẩn nâng lương thường xuyên và có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nâng lương trước thời hạn.

Công chức, viên chức được tăng lương trước hạn bao lần liên tiếp? - 1

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ Việc làm TPHCM tư vấn về bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động (Ảnh: A.X).

Phản hồi thông tin về vấn đề: "Công chức, viên chức có được nâng bậc lương trước thời hạn 2 lần liên tiếp", luật sư Nguyễn Anh Dũng - đoàn Luật sư TPHCM cho hay, quy định về nâng bậc lương thường xuyên được quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV (sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV).

Cụ thể, để được nâng một bậc lương thường xuyên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần đáp ứng hai tiêu chuẩn: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

Vấn đề nâng lương trước thời hạn được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV. Theo đó, để được nâng lương trước thời hạn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải đáp ứng được tiêu chí nâng bậc lương thường xuyên. Đồng thời, phải có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

Quy định nêu rõ, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV (sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV) cũng quy định: "Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ".

Do đó, công chức, viên chức đã được nâng lương trước thời hạn không được nâng bậc lương trước thời hạn 2 lần liên tiếp.

Thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên

Đối với chức danh chuyên gia cao cấp, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương.

Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

Tin liên quan
Đang được quan tâm