Thứ bảy, 05/12/2020 - 07:54

Cà Mau có gần 11.000 hộ nghèo, cận nghèo

Dân trí

UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tổng số hộ nghèo là 5.367 hộ, chiếm tỷ lệ là 1,75% dân số. Trong đó, hộ nghèo về thu nhập là 4.605 hộ, với 18.250 khẩu; hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản là 762 hộ, với 2.773 khẩu. Tổng số hộ cận nghèo là 5.546 hộ, chiếm tỷ lệ 1,81%.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo được tỉnh phê duyệt là cơ sở để các ngành, các địa phương sử dụng thống nhất trong việc hoạch định chính sách, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội khác.

Cà Mau có gần 11.000 hộ nghèo, cận nghèo - 1

Nhiều hộ dân ở Cà Mau đời sống còn nhiều khó khăn. (Ảnh minh họa)

Theo Sở LĐ-TB&XH Cà Mau, vừa qua, qua rà soát từ các huyện, thành phố từ đầu năm đến nay (tháng 11/2020) tình hình thiên tai đã làm sập 158 căn nhà, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, cũng như sinh kế của người dân.

Sở đã đề nghị các địa phương rà soát hộ nghèo, cận nghèo có nhà bị sập hoàn toàn nhưng chưa được hỗ trợ sửa nhà và không nằm trong chỉ tiêu xây nhà theo kế hoạch hỗ trợ nhà ở năm 2020.

Qua đó, trong 158 căn nhà bị sập hoàn toàn thì có 28 hộ nghèo (có 3 hộ đã được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết) và 9 hộ cận nghèo.

Nhằm giúp các hộ nghèo, cận nghèo sửa chữa lại nhà ở, giảm bớt khó khăn, ổn định đời sống, Sở LĐ-TB&XH Cà Mau đã có đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau xem xét hỗ trợ cho 34 hộ này, mỗi hộ 40 triệu đồng/căn.

Hùynh Hải

Đáng quan tâm