Thứ năm, 07/02/2013 - 06:33

130.000 lao động có việc làm trong tháng đầu năm 2013

Dân trí

Theo báo cáo từ Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, trong tháng 1/2013, cả nước đã tạo việc làm cho 130.000 lao động, trong đó xuất khẩu lao động khoảng 7.000 người.

130.000 lao động có việc làm  trong tháng đầu năm 2013

 Năm 2013, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu tạo việc làm cho 1,6 triệu người, trong đó tạo việc làm trong nước cho 1,515 triệu người và xuất khẩu 85.000 lao động. Phấn đấu giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%. Giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo cả nước, trong đó các huyện nghèo giảm 4% so với cuối năm 2012.

Theo số liệu thống kê, năm 2012, cả nước giải quyết việc làm cho hơn 1,4 triệu người, bằng 95% kế hoạch.Trong đó, số việc làm tăng thêm hơn 1,3 triệu người, số việc làm thay thế 123.500 người.

Báo cáo về tình hình xuất khẩu lao động năm 2012  cho thấy, năm nay ngành cũng chỉ đạt 88,9% kế hoạch đặt ra với 80.000 lao động. Cụ thể, thị trường xuất khẩu lao động lớn nhất là Đài Loan với hơn 30.000 người, thị trường Hàn Quốc hơn 9.200 người, thị trường Nhật Bản đạt hơn 8.700 người.

P. Thanh

Mới nhất