Thứ năm, 17/03/2016 - 21:46

Giám đốc Sở Tài chính "lờ" chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh

Dân trí Sau khi có văn bản về việc phê bình nghiêm khắc đối với Giám đốc Sở Tài chính và hủy bỏ các văn bản liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm trái quy định, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa lại ban hành công văn hỏa tốc về việc yêu cầu giải trình làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chậm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

>> Nữ Giám đốc Sở Tài chính bổ nhiệm con gái sai quy định

Ngày 7/3, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn hỏa tốc số 1998UBND-KTTC về việc yêu cầu giải trình làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chậm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa
Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

Theo đó, công văn nêu rõ, để đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần cải thiện mãnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh năm 2016 trên địa bàn tỉnh; sau khi tiếp nhận ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy về việc chậm triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh thống nhất cho UBND thị xã Sầm Sơn tạm ứng 50 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Khu du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn giai đoạn 2.

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành công văn số 597/UBND-KTTC ngày 18/1/2016, yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính và Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn “giải trình làm rõ thời gian tham mưu giải quyết công việc chậm”.

Tuy nhiên, qua xem xét giải trình của Sở Tài chính và Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn cho thấy Giám đốc Sở Tài chính và Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn chưa làm rõ được trách nhiệm người đứng đầu trong việc không nghiêm túc chấp hành và chậm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trước đó.

Từ đó, ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính giải trình rõ lý do và tránh nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong việc chậm tham mưu, hướng dẫn cho Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn tạm ứng ngân sách để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn giải trình rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong việc chậm có văn bản đề nghị ứng vốn, dẫn tới kéo dài việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Yêu cầu nêu rõ giải pháp để tránh lặp lại tình trạng nêu trên trong thời gian tới.

Ở một diễn biến khác, trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 2/2, bà Đinh Cẩm Vân - Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa đã ký quyết định số 416, bổ nhiệm con gái của mình là Lê Cẩm Nhung - Chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách tin học và Thống kê tài chính vào vị trí Phó trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp và Chính sách phát triển kinh tế của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

Mặc dù trước đó, ngày 27/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn 7369/UBND-THKH về việc yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, thị xã, thành phố tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động và bổ nhiệm chức danh phó trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở, ngành, UBND cấp huyện.

Công văn này cũng đề cập, trường hợp đặc biệt phải tuyển dụng, tiếp nhận, thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức, giám đốc sở, chủ tịch UBND huyện phải báo cáo và được sự đồng ý của chủ tịch UBND tỉnh trước khi ra quyết định.

Tuy nhiên, dường như Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa đã “quên” chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và thực hiện việc bổ nhiệm trái quy định. Sự việc này sau đó được phát hiện và UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra văn bản số 1482 ngày 22/2, về việc phê bình nghiêm khắc đối với bà Đinh Cẩm Vân - Giám đốc Sở Tài chính và hủy bỏ các văn bản liên quan đến việc tuyển dụng, bổ nhiệm trái quy định trên. Đồng thời tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan đến việc bổ nhiệm trên.

Duy Tuyên