Thanh Hóa:

Trường THPT chuyên Lam Sơn không tuyển đủ chỉ tiêu lớp 10

Dân trí Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2016 - 2017. Theo đó, số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển còn thiếu so với chỉ tiêu được giao.
 >> TPHCM: Ngày 22/6 công bố điểm thi lớp 10
 >> Đề Toán lớp 10 yêu cầu học sinh tính lãi suất ngân hàng
 >> Đề Văn lớp 10 loại bỏ "vấn nạn" học tủ và văn mẫu

Kỳ thi tuyển sinh đầu vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2016 - 2017 có 378 thí sinh trúng tuyển, trong khi đó chỉ tiêu của nhà trường được giao là 385 học sinh với 11 lớp chuyên (tối đa có 35 em/lớp).

Điểm trúng tuyển là tổng điểm các bài thi môn không chuyên (hệ số 1) cộng với điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (hệ số 2).

Các thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn năm 2016
Các thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn năm 2016

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết: Điểm chuẩn trúng tuyển vào các lớp chuyên của Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2016 - 2017 như sau: Toán: 31,75 điểm; Vật lý: 30,75; Hóa học: 33,875; Sinh học: 31,75; Tin học: 34,38; Ngữ văn: 33,75; Lịch sử: 26,25; Địa lý: 31; Tiếng Anh: 34,45; Tiếng Nga: 28,13 và Tiếng Pháp: 31,675 điểm.

Trong số 11 lớp chuyên thì lớp chuyên Tiếng Nga chỉ tuyển được 28 học sinh, còn thiếu 7 thí sinh so với chỉ tiêu được giao.

Thầy Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn cho biết: Theo quy định xét trúng tuyển của nhà trường, chỉ xét tuyển những học sinh đủ điều kiện dự thi, thi đủ 4 môn, các môn chung (hệ số 1) đạt từ 3,0 điểm trở lên, môn chuyên (hệ số 2) đạt từ 5,0 điểm trở lên.

Lớp chuyên Tiếng Nga, có số thí sinh đăng ký dự thi là 252 thí sinh. Môn chuyên của lớp Tiếng Nga được thay bằng Tiếng Anh nhưng nhiều em không đủ điểm môn chuyên vì vậy chỉ có 28 em đủ điều kiện trúng tuyển.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lam Sơn năm học 2015 -2016, lớp chuyên Tiếng Nga cũng tuyển không đủ chỉ tiêu với 32 em trúng tuyển.

Duy Tuyên