Hàn Quốc: Trẻ 2 tuổi đã đi học thêm

Dân trí Trẻ mẫu giáo ở Hàn Quốc đang chịu sức ép của việc học thêm quá mức, trong đó cứ 10 trẻ thì có hơn 8 trẻ phải học thêm quá mức. Theo báo cáo của Viện Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em Hàn Quốc, 35,5% trẻ 2 tuổi và 83,6% trẻ 5 tuổi đã tham gia các cơ sở giáo dục tư.

Báo cáo này dựa trên kết quả khảo sát với 537 bố mẹ của trẻ 2 tuổi và 704 bố mẹ của trẻ 5 tuổi ở Hàn Quốc từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2016.

“Học thêm” ở đây nghĩa là ngoài việc trẻ đi học ở trường mẫu giáo, thì còn tham gia học ở các hagwon (hình thức trường tư phổ biến ở Hàn Quốc với hình thức kinh doanh giáo dục thông qua dạy thêm, học thêm), trung tâm văn hóa hoặc ở nhà, với các môn học từ môn cơ bản đến nghệ thuật hoặc thể thao, hình thức học trực tuyến hoặc ở lớp.

Báo cáo của Viện Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em Hàn Quốc cho thấy trẻ 2 tuổi học 2,6 ca học tư mỗi tuần, trong đó mỗi ca học kéo dài khoảng 47,6 phút. Còn trẻ 5 tuổi học 5,2 ca học tư mỗi tuần, mỗi ca kéo dài khoảng 50,1 phút.


Trẻ mẫu giáo ở Hàn Quốc đang chịu sức ép của việc học thêm quá mức, trong đó cứ 10 trẻ thì có hơn 8 trẻ phải học thêm quá mức

Trẻ mẫu giáo ở Hàn Quốc đang chịu sức ép của việc học thêm quá mức, trong đó cứ 10 trẻ thì có hơn 8 trẻ phải học thêm quá mức

Khoảng 28% trẻ 2 tuổi học thêm về các môn liên quan đến tiếng Hàn, học đọc và viết, 15.1% trẻ học các môn giáo dục thể chất, 14,5% học về nghệ thuật và 10,2% học về khoa học.

Với trẻ 5 tuổi, 24,5% học các môn liên quan đến tiếng Hàn, 19% học các môn giáo dục thể chất 17,3% học toán và 11% học các môn khoa học.

Các chuyên gia giáo dục cảnh báo rằng việc học thêm quá mức có thể có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của trẻ cũng như sự lành mạnh về cảm xúc vì khiến trẻ trầm cảm và hung hăng.

Một chuyên gia của Viện Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em Hàn Quốc nói: “Thời lượng học như vậy là quá nhiều với trr nhỏ và cần được điều chỉnh. Các bậc cha mẹ trong khảo sát dù biết rằng việc trẻ đi học thêm quá nhiều có thể gây ra những vấn đề về hành vi, nhưng lại nghĩ rằng thời lượng học thêm của trẻ là không quá mức hoặc thậm chí vậy là đủ. Các bậc cha mẹ cần tham gia những chương trình giáo dục về các tiến trình phát triển của trẻ”.

Xuân Vũ

Theo Korea Times