Hà Nam: Đảm bảo cơ sở giáo dục mầm non tiểu học cho con công nhân lao động

Dân trí Mới đây, UBND tỉnh Hà Nam ban hành quyết định số 2454 về việc xây dựng cơ sở giáo dục mầm non tiểu học cho con công nhân lao động tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh trong tương lai và góp phần đem lại sự yên tâm cho người lao động.
 >> Đắk Lắk: Thiếu trên 2.400 giáo viên, nhân viên mầm non
 >> Hà Nam: Xét tuyển đặc cách vào viên chức với 1.470 giáo viên mầm non
 >> Vẫn "khát" giáo viên mầm non

Những năm gần đây, tốc độ phát triển các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Hà Nam đang tăng nhanh đã thu hút một lượng lớn công nhân lao động đến nhập cư và làm việc tại tỉnh này. Đa số công nhân lao động đang trong độ tuổi nuôi con nhỏ, nhưng số lượng các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học dành cho con em công nhân lao động không đáp ứng đủ nhu cầu.

Việc đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học cho con công nhân lao động đang là nhu cầu thật sự bức thiết, góp phần đem lại sự yên tâm cho người lao động, cho sự phát triển của doanh nghiệp, bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh trong tương lai.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Nam giao cho Sở Xây dựng chủ trì cùng Ban quản lý KCN và các đơn vị liên quan rà soát quy hoạch các khu nhà ở công nhân, trong đó phải bố trí một phần diện tích đất để xây dựng cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học cho con công nhân lao động trong các KCN đảm bảo mục tiêu phát triển các KCN tỉnh Hà Nam đến năm 2020.

Giao Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam chỉ đạo các Phòng giáo dục các huyện, thành phố tạo điều kiện tối đa cho con công nhân lao động đang làm việc tại các KCN được học tập tại các cơ sở mầm non, tiểu học trên địa bàn, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh giải pháp để khắc phục tình trạng hiện nay các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học không đáp ứng đủ nhu cầu học tập của con công nhân lao động tại các KCN.

Rà soát đánh giá và tham mưu thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp tổ chức đầu tư xây dựng trường học trong KCN.

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả quyết định của thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực CN, khu chế xuất đến năm 2020.

Đức Văn