“Toàn bộ các Ủy viên Bộ Chính trị không được Trung ương giới thiệu đã xin rút”

Dân trí Ông Lê Quang Vĩnh - Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng cho biết thông tin này và nhấn mạnh: "Các đồng chí bày tỏ ý nguyện này từ lâu rồi".
 >> Giới thiệu 4 trường hợp Ủy viên Trung ương “đặc biệt” tái cử
 >> Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội được giới thiệu tái cử

Như Dân trí đã đưa tin, sau khi các đại biểu Đại hội Đảng lần thứ XII tiến hành đề cử nhân sự bổ sung vào danh sách giới thiệu bầu Uỷ viên BCH Trung ương khoá XII (ngoài danh sách do BCH Trung ương khoá XI giới thiệu), số dư đã vượt quá 30% theo quy định. Quy trình tiếp theo là chờ ý kiến của các cá nhân trong danh sách đề cử kể trên. Theo ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo trung ương, người nào xin rút thì quy trình tiếp theo là xin ý kiến đại hội về việc cho rút hay không cho rút, sau đó lập danh sách chính thức trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Trao đổi với báo giới vào chiều nay, ông Lê Quang Vĩnh, Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng trả lời thêm về vấn đề này:

Trong danh sách được đại biểu tại đoàn đề cử vào danh sách giới thiệu, có nhiều nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI đã xin không tái cử trong quá trình chuẩn bị nhân sự trước Đại hội của Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Trong đó có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, ông bình luận gì về điều này?

Điều này cũng là bình thường vì đây là quyền của đại biểu. Trường hợp các đồng chí kể trên, Trung ương đã quyết định rồi, chứ các đồng chí đó hoàn toàn có thể tái cử về mặt sức khỏe, trình độ, bản lĩnh chính trị. Nhưng vì Ban chấp hành Trung ương đã thông qua một quyết định rất khó khăn. Với các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị, Ban bí thư, trên 65 tuổi nhìn chung đều nghỉ hết. Trừ trường hợp đặc biệt.

Các đồng chí Uỷ viên Trung ương cũng phải như vậy, trên 60 tuổi thì phải nghỉ. Trừ trường hợp đặc biệt là do Bộ Chính trị xem xét trình Trung ương. Trung ương giới thiệu ra đại hội. Chỉ có 4 trường hợp đặc biệt thôi.


Ông Lê Quang Vĩnh - Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Ông Lê Quang Vĩnh - Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu kín với trên 62 trường hợp vừa được các đoàn giới thiệu?

Đại hội sẽ có 2 lần bỏ phiếu. Lần bỏ phiếu thứ nhất là đồng chí Uỷ viên ban chấp hành trung ương khóa XI. Có đồng ý cho các đồng chí đó rút không. Các đồng chí ấy xin rút từ hội nghị Trung ương 14. Hội nghị Trung ương 14 đã đồng ý cho các đồng chí ấy rút, không giới thiệu ra Đại hội.

Nhưng ra đến Đại hội, vì quyền của đại biểu được giới thiệu các đồng chí đó. Đại hội sẽ bỏ phiếu tương tự như Trung ương để xem có đồng ý với đề nghị của các đồng chí xin rút hay không. Nếu Đại hội đồng ý thì các đồng chí ấy hoàn toàn được rút khỏi danh sách. Việc bỏ phiếu này ngày mai sẽ được tiến hành.

Trong trường hợp những đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị đã xin rút nhưng Đại hội không cho rút thì sẽ như thế nào? Ví dụ như trường hợp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng?

Tôi tin rằng Đại hội sẽ cho các đồng chí rút. Còn nếu Đại hội không cho rút theo ý nguyện thì đưa vào danh sách theo đúng quy định để bầu.

Trong một số trường hợp được đề cử chiều nay, đã có trường hợp nào xin rút ngay tại tổ chưa, thưa ông?

Tất cả các đồng chí lãnh đạo Đảng, Uỷ viên Bộ chính trị, Ban Bí thư không được giới thiệu đã rút hết rồi. Ý thức Đảng của các đồng chí ấy rất cao. Các đồng chí ấy bày tỏ ý nguyện này từ lâu rồi. Việc tín nhiệm là việc của đại biểu. Việc xin rút là việc của các đồng chí ấy còn việc cho rút hay không là việc của Đại hội.

Anh Thế - Phúc Hưng (ghi)