Khoán xe công với đại biểu Quốc hội: Để Chính phủ quyết định

Dân trí Chốt lại phiên thảo luận về dự Luật Quản lý, sử dụng tài sản công sáng 10/1, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu quan điểm, UB Thường vụ Quốc hội không quyết định việc khoán kinh phí xe ôtô đối với các đại biểu chuyên trách mà thống nhất để Chính phủ quy định chung.

Báo cáo phương án tiếp thu chỉnh lý những vấn đề lớn của dự thảo luật, UB Tài chính - Ngân sách cho biết, qua thảo luận lần đầu tại Quốc hội, có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể ngay trong dự thảo luật cơ chế áp dụng khoán xe công, đối tượng áp dụng, cách tính mức khoán và thời điểm áp dụng.

Một số ý kiến đề nghị thẩm quyền quy định mức khoán kinh phí không nên giao cho Bộ Tài chính và bổ sung thẩm quyền quy định khoán kinh phí xe ôtô của UB Thường vụ Quốc hội đối với các đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tại phiên thảo luận.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tại phiên thảo luận.

Thường trực UB Tài chính – Ngân sách và cơ quan soạn thảo cho rằng, thực tế hiện nay, việc khoán kinh phí sử dụng xe công mới được triển khai thực hiện ở một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương, cần có sự tổng kết, đánh giá thận trọng.

Việc quy định cách tính mức khoán, các chức danh cụ thể... cần được quy định ở văn bản dưới luật để bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với sự biến động của nền kinh tế và nhu cầu của công tác quản lý của Nhà nước trong từng thời kỳ.

Riêng về thẩm quyền quy định mức khoán kinh phí, tiếp thu ý kiến của đại biểu, UB Tài chính – Ngân sách thống nhất bổ sung thẩm quyền của UB Thường vụ Quốc hội trong việc khoán kinh phí xe ôtô đối với các đại biểu Quốc hội chuyên trách. Cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo cũng dự kiến thay thẩm quyền của Bộ Tài chính bằng thẩm quyền của Chính phủ trong quy định việc xác định mức khoán kinh phí, thanh toán kinh phí khoán sử dụng tài sản công của các đối tượng khác.

Cụ thể, điều 33 dự thảo luật quy định, việc khoán kinh phí sử dụng tài sản được áp dụng đối với nhà công vụ, xe ôtô phục vụ chức danh và xe ôtô phục vụ công tác chung của cơ quan nhà nước và các tài sản khác theo chế độ quản lý, sử dụng đối với từng loại tài sản công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Việc khoán kinh phí được áp dụng đối với các đối tượng có tiêu chuẩn sử dụng tài sản.

UB Thường vụ Quốc hội quy định việc xác định mức khoán, thanh toán kinh phí khoán sử dụng tài sản công của đại biểu Quốc hội chuyên trách. Chính phủ quy định việc xác định mức khoán, thanh toán kinh phí khoán sử dụng tài sản công của các đối tượng khác.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, việc khoán xe công của đại biểu Quốc hội chuyên trách cũng nên giao cho Chính phủ để đảm bảo sự thống nhất.

Cùng quan điểm này, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, việc khoán xe phải thực hiện trên mặt bằng chung, không nên để cơ quan này khoán thế này, cơ quan kia khoán thế kia và nên giao Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan chịu trách nhiệm về việc thực hiện khoán của bộ, ngành mình trên cơ sở mức trần của Chính phủ quy định.

Nói chung về dự luật, Tổng Thư ký Quốc hội cũng nêu một điểm băn khoăn về quy định, tài sản công chưa sử dụng hết công năng có thể cho thuê, khai thác, góp vốn liên doanh, liên kết. Ông Phúc cho rằng, quy định này vẫn còn chưa rõ ràng, có phần chưa hợp lý.

Tổng Thư ký Quốc hội dẫn chứng, hội trường Diên Hồng của toà nhà Quốc hội một năm được sử dụng hai lần vào các kỳ họp của Quốc hội. Theo quy định như dự thảo thì giữa hai kỳ họp không sử dụng đến sẽ cho thuê lại để khai thác hết công suất.

Ông Phúc nhận xét, việc mang hội trường Diên Hồng ra cho thuê là không được, không ổn, đồng thời đặt câu hỏi, Chính phủ cho thuê nhà khách 37 Hùng Vương làm dịch vụ ăn uống, bia hơi… có nên không?.

Từ đó, Tổng thư ký Quốc hội nhấn mạnh dự luật cần quy định rõ tài sản công vụ nào được phép khai thác, cho thuê dịch vụ theo hướng nêu rõ danh mục, tránh quy định chung chung, sau này lại tranh cãi nhau.

Bên cạnh nhiều nội dung thống nhất tiếp thu, thường trực Uỷ ban thẩm tra và cơ quan soạn thảo còn có ý kiến khác nhau về quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc xử lý tài sản thanh lý, điều chuyển tài sản, bồi thường xử lý đất đai... tại cơ quan nhà nước.

P.Thảo