Xây dựng Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030

(Dân trí) - Ngày 12/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII đã chính thức khai mạc. Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương - dự và chỉ đạo đại hội.

Ngoài ra, có 347 đại biểu chính thức đại diện cho 69.111 Đảng viên trong toàn tỉnh có mặt dự đại hội.

Xây dựng Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 - 1

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII khai mạc ngày 12/10

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong không khí sôi nổi lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đây cũng là thời điểm có ý nghĩa quan trọng, khi cả nước và tỉnh Quảng Nam đã cơ bản khống chế được dịch bệnh Covid-19, đang nỗ lực triển khai thực hiện “mục tiêu kép” phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Xây dựng Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 - 2

Ông Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI phát biểu tại Đại hội

Tuy nhiên, chặng đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi mỗi chúng ta phải nỗ lực hơn nữa, với tinh thần cách mạng tiến công, nhằm phục hồi mạnh mẽ kinh tế sau đại dịch Covid-19, cùng với nhiệm vụ quan trọng cấp bách hàng đầu là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.

“Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi đề nghị các đại biểu tham dự đại hội hãy phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, tập trung hoàn thành tốt tất cả các nội dung, chương trình của đại hội, đáp ứng lòng mong mỏi, niềm tin mà cán bộ, đảng viên, quân và dân toàn tỉnh đã trao gửi”, ông Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Xây dựng Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 - 3

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu tại Đại hội, bà Trương Thị Mai đã nhận định: Quảng Nam là địa phương có bề dày lịch sử văn hóa, truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất, anh dũng, là quê hương của nhiều chiến sỹ Cộng sản ưu tú làm rạng danh quê hương, đất nước.

Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 90 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Nam đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, lập nhiều chiến công và thành tựu xuất sắc, đóng góp rất lớn về sức người, sức của vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã lãnh đạo tỉnh nhà giành được nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Xây dựng Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 - 4

Đại hội giới thiệu 60 ứng cử viên để bầu 53 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Bà Trương Thị Mai đã định hướng những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để Đại hội nghiên cứu, thảo luận bổ sung vào Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhằm tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả trong 5 năm đến. Nhất là tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tiếp tục nâng cao tính bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới tư duy, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện có hiệu quả, thực chất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ tới, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện các đột phá; phát triển văn hóa đồng bộ với tăng trưởng kinh tế để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân.

Bà Trương Thị Mai yêu cầu đại biểu dự Đại hội cần tập trung trí tuệ đóng góp ý kiến có trách nhiệm vào các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII với cơ cấu hợp lý; đồng thời, lựa chọn được các đại biểu tiêu biểu, thay mặt cho Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc, đóng góp vào thành công của Đại hội. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, ban hành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu 60 ứng cử viên để bầu 53 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.