Vượt khó khăn, kinh tế - xã hội Vĩnh Phúc tiếp tục tăng trưởng

(Dân trí) - Năm 2022, Vĩnh Phúc vượt qua khó khăn, ảnh hưởng của Covid-19, đưa kinh tế - xã hội phục hồi, tăng trưởng khá so với các năm gần đây.

Chiều 30/11, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII tổ chức hội nghị lần thứ 15, cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách năm 2022 trình kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh; dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và một số nội dung quan trọng khác.

Vượt khó khăn, kinh tế - xã hội Vĩnh Phúc tiếp tục tăng trưởng - 1

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Thanh Nga).

Thành lập mới 1.300 doanh nghiệp

Năm 2022, Vĩnh Phúc đã vượt qua mọi khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đưa kinh tế - xã hội phục hồi, tăng trưởng khá so với các năm gần đây. Dự kiến cả 17/17 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt từ 9,2-9,8%, cao nhất từ năm 2014 đến nay. Tổng thu ngân sách ước đạt 35.700 tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm 2021, trong đó thu nội địa đạt 30.000 tỷ đồng, tăng 6,2%.

Công tác xúc tiến đầu tư có nhiều đổi mới, toàn tỉnh thu hút được 450 triệu USD vốn FDI, 12.500 tỷ đồng vốn DDI, thành lập mới 1.300 doanh nghiệp.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, với 8,2 triệu lượt khách đến du lịch, tổng doanh thu gần 3.300 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần về số lượt khách và tăng 2 lần về doanh thu so với năm 2021. Toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho gần 20.000 lao động; thu nhập bình quân đầu người đạt 129 triệu đồng/năm, dự kiến là 1 trong 10 địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước.

Dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đặt mục tiêu xây dựng, phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc phát triển toàn diện, gắn kết hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị văn hóa hiện đại, hướng đến chân, thiện, mỹ, tạo vị thế, hình ảnh đẹp về đất và người Vĩnh Phúc. Đồng thời, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, phát huy các đặc điểm nổi trội là tiên phong, sáng tạo, khát vọng, đổi mới.  

Thảo luận về báo cáo kết quả thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ năm 2023, các đại biểu nhất trí cao với báo cáo đánh giá và những kết quả cụ thể Vĩnh Phúc đạt được.

Các đại biểu đề xuất tỉnh tiếp tục quan tâm nâng cao đời sống nhân dân, đưa nước sạch về khu vực nông thôn để các địa phương sớm đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Địa phương cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch chung tỉnh Vĩnh Phúc và quy hoạch các địa phương, quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch sử dụng đất để các địa phương làm căn cứ xây dựng, triển khai các dự án, công trình. Tỉnh tăng cường xử lý vi phạm về đất đai, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này.

Địa phương cần quan tâm bổ sung nguồn lực cho các địa phương đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, xác định giá đất để triển khai các dự án đầu tư công, hạn chế chuyển nguồn đầu tư công; đổi mới công tác xúc tiến đầu tư theo hướng tiếp cận có trọng tâm, trọng điểm và các ngành, lĩnh vực ưu tiên. Một số đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 chưa cao; xác định rõ nguồn vốn hiện có của tỉnh để đưa vào kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Đối với dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, các đại biểu đánh giá cao và mong muốn nghị quyết sớm được ban hành để các địa phương, các ngành thể chế hóa bằng các nghị quyết, đề án cụ thể.

Các đại biểu đề xuất tỉnh quan tâm hơn nữa đến chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở; bổ sung thêm nhiệm vụ, giải pháp để tạo ra lớp người sáng tạo, đổi mới, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh, của đất nước trong giai đoạn tới. Cùng với đó, làm rõ hơn cơ chế, chính sách phát triển văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác văn hóa; có giải pháp phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ trong đồng bào dân tộc thiểu số; huy động nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp, nhân dân cho các hoạt động văn hóa.

Lan tỏa tinh thần hội nghị, tạo động lực vượt qua khó khăn

Đánh giá cao sự đổi mới trong cách thức tổ chức hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật Vĩnh Phúc đạt được trong năm 2022, nhất là về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người, phát triển công nghiệp, phát triển doanh nghiệp, giải quyết việc làm, thu hút khách du lịch…

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu năm 2023, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình kinh tế quốc tế, khu vực và các chính sách điều hành ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ, theo sát các diễn biến các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để tham mưu, đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, chủ động xây dựng các giải pháp, kế hoạch để khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém đã chỉ ra ngay từ những tháng đầu năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cũng yêu cầu ngành thuế đẩy mạnh công tác quản lý thu, nắm chắc nguồn thu, nuôi dưỡng các nguồn thu mới; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chống thất thu, đôn đốc thu hồi, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; điều hành chi ngân sách nhà nước bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả. Ngân hàng Nhà nước siết chặt hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp qua hệ thống ngân hàng; niêm yết công khai tất cả các tiêu chí, tiêu chuẩn, giải thích rõ cho người dân về quyền lợi khi đầu tư; xử lý nghiêm các ngân hàng không minh bạch trong hoạt động này.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục rà soát các nguồn lực về đầu tư công, chấp hành nghiêm kỷ luật tài chính ngân sách, bảo đảm hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Đối với dự thảo Nghị quyết xây dựng, phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bà Hoàng Thị Thúy Lan giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng Đề án triển khai thực hiện cụ thể, với các hạng mục, công trình cụ thể cả về văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể.

"Ngay sau hội nghị này, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương quán triệt, lan tỏa tinh thần hội nghị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, tạo động lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao", Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhấn mạnh.