Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 5 Ủy viên mới

(Dân trí) - 5 nhân sự vừa được Quốc hội bầu vào UB Thường vụ Quốc hội là ông Bùi Văn Cường, bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Đắc Vinh, ông Vũ Hải Hà, ông Lê Quang Huy đều là các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Chiều 6/4/2021, Quốc hội bỏ phiếu và nghe công bố kết quả phiếu bầu, biểu quyết thông qua nghị quyết ghi nhận kết quả việc bầu 5 nhân sự được giới thiệu ứng cử chức vụ Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội sáng nay.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 5 Ủy viên mới - 1
5 Ủy viên mới của UB Thường vụ Quốc hội vừa được bầu, từ trái sang, là ông Bùi Văn Cường, bà Nguyễn Thị Thanh, ông Lê Quang Huy, ông Vũ Hải Hà, ông Nguyễn Đắc Vinh.

Nghị quyết bầu một số Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Trường Giang trình bày nêu những căn cứ để Quốc hội quyết nghị 5 nhân sự được giới thiệu bầu là ông Bùi Văn Cường, bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Đắc Vinh, ông Vũ Hải Hà, ông Lê Quang Huy giữ chức vụ Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Các căn cứ được dẫn ra là quy định pháp luật, tờ trình giới thiệu nhân sự của UB Thường vụ Quốc hội và biên bản kiểm phiếu bầu đối với các nhân sự.

Kết quả biểu quyết, có 441/442 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 91,88% tổng số đại biểu). Nghị quyết được thông qua. Quốc hội chính thức hoàn thiện việc kiện toàn cơ cấu các Ủy viên của cơ quan thường trực Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng 5 Ủy viên mới của UB Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 5 Ủy viên mới - 2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng các nhân sự đắc cử.

Sau đây, Quốc hội tiếp tục nghe nội dung trình để Quốc hội bầu các tân Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm các Ủy ban cụ thể cũng như bầu Tổng Thư ký Quốc hội để đảm đương công việc của những lãnh đạo các cơ quan này đã được miễn nhiệm sáng nay.  

Theo đó, 5 ông bà Bùi Văn Cường, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Đắc Vinh, Vũ Hải Hà, Lê Quang Huy sẽ được bầu giữ các chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục; Chủ nhiệm UB Đối ngoại; Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Riêng vị trí Trưởng ban Công tác đại biểu là chức vụ không phải đưa ra Quốc hội bầu. UB Thường vụ Quốc hội sẽ thực hiện phân công nhiệm vụ sau đó.

Việc bỏ phiếu bầu cho những chức danh này sẽ được thực hiện trong buổi sáng mai, 7/4.