Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Quang Phong

(Dân trí) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa tổ chức Lễ công bố và trao nghị quyết phê chuẩn, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm bà Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;

Phê chuẩn, bổ nhiệm ông Tạ Đình Thi, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm hàng loạt cán bộ - 1

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết phê chuẩn, bổ nhiệm cho các cán bộ.

Phê chuẩn, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn An, Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;

Phê chuẩn, bổ nhiệm bà Trần Thị Hồng An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc hội, giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội;

Phê chuẩn, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giữ chức vụ Phó trưởng Ban Công tác Đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Phê chuẩn, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ Kinh tế dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, làm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn;

Phê chuẩn, bổ nhiệm ông Lê Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội, giữ chức vụ Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;

Phê chuẩn, bổ nhiệm ông Tráng A Dương, Quyền Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ủy ban Dân tộc, giữ chức vụ Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng các nhân sự đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn, trao quyết định bổ nhiệm.

Ông Trần Thanh Mẫn tin tưởng và đề nghị các nhân sự được trao quyết định tiếp tục phát huy những lợi thế, kinh nghiệm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, phụng sự nhân dân; không ngừng rèn luyện, phấn đấu, tích cực lắng nghe, chịu trách nhiệm trước cử tri.

Thay mặt những cán bộ được trao nghị quyết phê chuẩn, bổ nhiệm, ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội  bày tỏ, việc nhận trọng trách được giao vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm; ông cùng các nhân sự mới sẽ nỗ lực hết sức hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.