Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh kiêm nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ

(Dân trí) - Ông Vũ Quyết Tiến được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh kiêm nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ - 1

Bổ nhiệm ông Vũ Quyết Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. (Ảnh: báo Quảng Ninh)

Thông tin từ Tỉnh ủy Quảng Ninh hôm nay (29/5) cho biết, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy vừa trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công, điều động và bổ nhiệm ông Vũ Quyết Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký khẳng định, việc bổ nhiệm ông Vũ Quyết Tiến đảm nhiệm 2 chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ để mở đường, tạo cơ sở, nền tảng để thực hiện mô hình hợp nhất cơ quan tổ chức - nội vụ cấp tỉnh. Và chủ trương thí điểm hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thành Cơ quan Tổ chức – Nội vụ tỉnh Quảng Ninh đã được HĐND tỉnh khóa XIII quyết nghị thông qua tại Kỳ họp thứ 15.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ rất lớn. Phải đổi mới công tác tổ chức cán bộ của hệ thống chính trị toàn tỉnh theo hướng nguồn nhân lực chung từ tỉnh đến cơ sở. Coi việc đổi mới, toàn diện đồng bộ công tác cán bộ là khâu đột phá, then chốt để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ mong muốn, khi được tin tưởng giao giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ, ông Vũ Quyết Tiến phải phát huy kinh nghiệm công tác, không ngừng nỗ lực, có phương thức làm việc khoa học hơn để thực hiện tốt đồng thời hai nhiệm vụ công tác.

Theo tỉnh Quảng Ninh, mô hình cơ quan tổ chức - nội vụ cấp huyện đã triển khai thành công từ trong năm 2018 và đang phát huy hiệu quả rất tốt tại tỉnh này. Do đó, việc Quảng Ninh tiếp tục đột phá thực hiện mô hình này ở cấp tỉnh cho thấy phù hợp với xu thế khách quan. Đồng thời, tiếp tục khẳng định nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh trong việc cụ thể hóa Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cũng như Nghị quyết 56 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy chính trị, hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

An Nhiên