Tổng Bí thư: Nhân sự chuẩn bị kỹ, “chạy” phiếu, “chạy” chức giảm hẳn!

Thái Anh

(Dân trí) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận định như vậy về việc chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng khi chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết Đại hội Đảng bộ các cấp hôm nay, 19/11.

Theo Tổng bí thư, lần đầu tiên thực hiện việc tổng kết công tác tổ chức đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm mục đích kịp thời đánh giá, khẳng định những việc làm tốt, thấy rõ những hạn chế, trao đổi kinh nghiệm giữa các cấp uỷ, tổ chức đảng trong cả nước, giúp thêm cho Trung ương chuẩn bị và tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công.

Đây cũng là Hội nghị cán bộ lớn nhất kể từ đầu khóa, với sự tham dự của 500 đại biểu, gồm tất cả ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, lãnh đạo chủ chốt của các tỉnh, thành, các ban, bộ, ngành Trung ương, của lực lượng vũ trang.

Tổng Bí thư: Nhân sự chuẩn bị kỹ, “chạy” phiếu, “chạy” chức giảm hẳn! - 1

Tổng BÍ thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị toàn quốc về công tác cán bộ (ảnh: TTXVN)

Uỷ viên Bộ Chính trị phải nêu gương trước hết

Phát biểu bế mạc hội nghị, nhắc đến bài học kinh nghiệm, người đứng đầu Đảng, Nhà nước lưu ý phải đặc biệt coi trọng sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Đảng và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên với tinh thần “chức vụ càng cao càng phải nêu gương, càng phải gương mẫu”, trước hết là các ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ các cấp, nhất là người đứng đầu.

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Trung ương và cấp uỷ đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề vướng mắc, phức tạp nảy sinh theo phương châm phát hiện sớm, xử lý nhanh, dứt điểm, hiệu quả.

Trước những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, Tổng bí thư yêu cầu, càng phải giữ vững nguyên tắc, thực hiện nhất quán, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, vì lợi ích chung của Đảng, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Trong xây dựng văn kiện phải bám sát thực tiễn, kế thừa có chọn lọc những bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước. Đồng thời, chú trọng công tác tư tưởng, kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội bằng các hình thức đa dạng, phong phú, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp.

“Công tác nhân sự là vấn đề cực kỳ hệ trọng để bảo đảm sự thành công của Đại hội. Phải có nhận thức sâu sắc, dày công chăm lo cho công tác này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cần thực hiện đúng nguyên tắc, làm đến đâu chắc đến đó”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Chống phe cánh, lợi ích nhóm trong công tác nhân sự

Tổng Bí thư: Nhân sự chuẩn bị kỹ, “chạy” phiếu, “chạy” chức giảm hẳn! - 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Khoảng gần 1/3 số lượng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng sẽ nằm trong số người đang dự họp hôm nay".

Dù vui mừng và tự hào với những kết quả đạt được, Tổng bí thư nhắc nhở “tuyệt nhiên không được chủ quan, tự mãn”, vì còn rất nhiều việc lớn, nặng nề và phức tạp cần phải làm.

Theo đó, người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu phải nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện và ban hành các văn kiện của Đại hội. Phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ theo phương án nhân sự đã được duyệt; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử theo quy định.

Theo Tổng bí thư, cần phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2020 và của cả nhiệm kỳ.

Tổng bí thư cho biết Hội nghị Trung ương 14 khoá XII sắp tới sẽ cho ý kiến để thông qua nội dung các văn kiện và tiếp tục bàn về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Cách đây vài ngày, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã cho ý kiến vào dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy định nội quy sinh hoạt của đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

“Khoảng gần 1/3 số lượng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng sẽ nằm trong số người đang dự họp hôm nay, đó là các ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, các Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, trưởng các ban, bộ, ngành, cán bộ chủ chốt của lực lượng vũ trang. Tôi đề nghị các đồng chí hãy mang tinh thần và khí thế này, đề cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước đất nước, trước nhân dân, đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội”, Tổng Bí thư nói.

Đồng thời, Tổng Bí thư kêu gọi các đại biểu bằng sự nêu gương của mình, góp sức hoàn thiện các văn kiện của Đại hội, chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế làm việc của Đại hội, kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm... trong công tác nhân sự.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới

Tổng Bí thư: Nhân sự chuẩn bị kỹ, “chạy” phiếu, “chạy” chức giảm hẳn! - 3
Hội nghị có 500 đại biểu, chiếm 1/3 số lượng đại biểu dự Đại hội toàn quốc tới đây của Đảng.

Tổng Bí thư nhận xét, Báo cáo chính trị trình Đại hội lần này nhấn mạnh vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; làm sâu sắc, đầy đủ hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Công tác nhân sự đại hội được Tổng bí thư đánh giá có nhiều đổi mới, phát huy dân chủ, khách quan, minh bạch, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình.

“Nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự cấp uỷ các cấp và chuẩn bị cho nhân sự Trung ương. Những hiện tượng vận động, tranh thủ phiếu bầu cơ bản được khắc phục; tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm đã giảm hẳn”, Tổng Bí thư nhận định.

Tuy vậy, Tổng Bí thư cũng sốt ruột vì những biểu hiện như có nơi chuẩn bị nhân sự chưa thật kỹ, còn biểu hiện cục bộ địa phương, bố trí người nhà, người thân chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín tham gia cấp ủy.

Song đến giờ phút này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra, để lại những dấu ấn nổi bật và những tình cảm tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổng Bí thư tin tưởng thành công của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là cơ sở, tiền đề rất quan trọng để góp phần vào thành công Đại hội toàn quốc của Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị báo cáo tổng kết công tác chuẩn bị, công tác tổ chức và kết quả Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, đến ngày 29/10, toàn Đảng đã hoàn thành toàn bộ việc tổ chức Đại hội ở cả 3 cấp (cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp trực thuộc Trung ương). 

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác nhân sự, các cấp ủy được bầu bảo đảm đủ số lượng và giảm 5% số lượng cấp ủy viên so với nhiệm kỳ trước theo đúng Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Mặc dù số lượng cấp ủy viên giảm nhưng vẫn đủ cơ cấu cần thiết, nâng cao chất lượng và phù hợp với nhu cầu sắp xếp, tinh giảm bộ máy biên chế.

Tỷ lệ cấp ủy viên nữ vượt chỉ tiêu so với yêu cầu Chỉ thị 35, cao hơn nhiệm kỳ trước cả ở 3 cấp. Tỷ lệ cấp ủy viên trẻ, ở nhiều đảng bộ giảm so với nhiệm kỳ trước và cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số tại các Đảng bộ trực thuộc Trung ương tăng so với nhiệm kỳ trước…