Thứ năm, 21/03/2019 - 23:37

Nghệ An:

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước: Tạo sự đột phá của Nghệ An ở khu vực và cả nước

Dân trí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Nghệ An cần tập trung tổng kết, đánh giá, xác định rõ tiềm năng và lợi thế phát triển để tạo sự đột phá trong tương quan ở khu vực và cả nước, làm cơ sở để xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước: Tạo sự đột phá của Nghệ An ở khu vực và cả nước - 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An trong quá trình thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

Chiều 21/3/2019, Bộ Chính trị có phiên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị (khóa XI), trong bối cảnh có nhiều khó khăn, bất lợi, song được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An đã đoàn kết, phát huy tốt nội lực, thu hút ngoại lực, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng. So với mục tiêu đề ra, Nghệ An đã phát triển đúng hướng, nhiều chỉ tiêu dự báo sẽ đạt và vượt.

Kinh tế, xã hội có bước phát triển nhanh, bền vững. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2018 đạt trên 115,6 nghìn tỷ, đứng thứ 10/63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Bình quân giai đoạn 2014 – 2018 tăng 8%/ năm. Thu ngân sách tăng đều hàng năm, năm 2018 đạt 14.052 tỷ đồng. Thu nhập đầu người năm 2018 đạt 38 triệu đồng.

Tính đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 218 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhiều tiêu chí định hướng về tỉnh công nghiệp đạt khá như: tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, tỷ lệ đô thị hóa, tỷ lệ lao động qua đào tạo. Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện rõ nét. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt nhiều kết quả tích cực, giai đoạn 2014 -2018 đã thu hút được 690 dự án với tổng vốn đăng ký 142.987 tỷ đồng.

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước: Tạo sự đột phá của Nghệ An ở khu vực và cả nước - 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng thời gian thực hiện Nghị quyết 26 không còn dài, vì vậy Nghệ An cần nỗ lực, phấn đấu ở mức cao nhất .

Kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, tỉnh từng bước trở thành trung tâm kết nối của vùng Bắc Trung bộ. Giáo dục đào tạo tiếp tục được đổi mới, có 70,11% trường đạt chuẩn quốc gia. Mạng lưới khám chữa bệnh được củng cố, mở rộng và phát triển. Các di tích lịch sử - văn hóa trọng điểm được quan tâm tu bổ, tôn tạo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng đảng được tăng cường, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ với các giải pháp trọng tâm:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát triển các vùng, lĩnh vực trọng điểm. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân và doanh nghiệp. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa, thể dục thể thao.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hợp tác phát triển các lĩnh vực. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng đảng và hoạt động của hệ thống chính trị. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất Bộ Chính trị ban hành kết luận về tiếp tục, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị. Quan tâm bổ sung thêm vốn xây dựng miền tây Nghệ An vững mạnh toàn diện.

Tại buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Tỉnh ủy Nghệ An, các ban Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các thành, thị ủy có liên quan tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc mục tiêu, định hướng và 6 nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 26 đã xác định, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

Cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò đặc biệt của tỉnh Nghệ An trong khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước trong điều kiện mới, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; coi đây là trách nhiệm, động lực tinh thần để phát triển trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng thời gian thực hiện Nghị quyết 26 không còn dài, vì vậy một mặt Nghệ An cần nỗ lực, phấn đấu ở mức cao nhất các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu đề ra; mặt khác, cần tập trung tổng kết, đánh giá, xác định rõ tiềm năng và lợi thế phát triển để tạo sự đột phá của Nghệ An trong tương quan ở khu vực và cả nước, làm cơ sở để xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, Nghệ An cần tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng; Tập trung xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo điều kiện và phát huy mọi khả năng, nguồn lực của các thành phần kinh tế.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Tập trung phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hoá, thể dục thể thao. Giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường, đất đai, trật tự xây dựng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới”.

Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước: Tạo sự đột phá của Nghệ An ở khu vực và cả nước - 3
Bộ Chính trị chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.


 Ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển thành phố Vinh toàn diện, hiện đại, sớm trở thành đô thị thông minh, đầu tàu tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Tạo sự liên kết chặt chẽ, hiệu quả để phát triển vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh và Bắc Nghệ An - Nam Thanh Hóa. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển miền Tây Nghệ An.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý, Nghệ An cần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, phát huy tối đa lợi thế con người, yếu tố tự nhiên và truyền thống văn hóa lịch sử. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo; phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Đặc biệt chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện tiêu cực; làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ.

Bộ Chính trị đồng ý với các kiến nghị của Tỉnh ủy Nghệ An, giao các ban Đảng, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các Tỉnh ủy, thành ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ tích cực phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện.

Trước hết cần thực hiện kịp thời và hiệu quả một số nội dung sau: Tiếp tục triển khai các nội dung, nhiệm vụ đã được các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ kết luận đối với với tỉnh Nghệ An. Ban cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện giúp Nghệ An phát triển theo định hướng Nghị quyết 26.

Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung Ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Bộ Chính trị, đồng thời hứa sẽ tiếp thu đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị để từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đối với tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Duy