Tổng Bí thư chia sẻ đôi điều tâm sự với đội ngũ cán bộ chiến lược

(Dân trí) - Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cán bộ có chức, có quyền đang nắm trong tay tiền, quyền, tài sản khổng lồ của đất nước, đồng thời, đang sống và làm việc trong môi trường có rất nhiều cám dỗ...

Tổng Bí thư chia sẻ đôi điều tâm sự với đội ngũ cán bộ chiến lược - 1

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Chính phủ với địa phương sáng 28/12/2020, đề cập phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu trước hết là tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn với kết quả, thành tích đạt được vì trước mắt là những khó khăn, thách thức to lớn phải đối mặt.

Tổng Bí thư quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đại hội XIII, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ và hiệu quả hơn công cuộc đổi mới.

Người lãnh đạo đứng đầu Đảng, Nhà nước lưu ý nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt kế hoạch hằng năm, cũng như Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 gắn với Chiến lược 10 năm về phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, ông yêu cầu tập trung ưu tiên nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy cao độ giá trị văn hóa, sức mạnh con người; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước…

Tổng Bí thư chia sẻ đôi điều tâm sự với đội ngũ cán bộ chiến lược - 2

Tổng Bí thư: "Chúng ta là người trực tiếp quản lý khối tài sản lớn, tiền rất lớn và quyền rất to, môi trường cũng tạo thuận lợi cho ta làm việc, nhưng nếu không cẩn thận cũng dễ mắc vào cám dỗ".

Chia sẻ thêm cảm nhận trong bối cảnh cả nước đang sống trong những ngày cuối cùng năm 2020 và cả nhiệm kỳ XII với biết bao biến động khó lường, bao khó khăn, thử thách, cộng với không khí vui mừng, phấn khởi đang lan tỏa khắp cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ cảm xúc đặc biệt. Ông nói về đôi điều tâm sự với đội ngũ cán bộ, đặc biệt các cán bộ chiến lược.

Theo Tổng Bí thư, các cán bộ có chức, có quyền đang nắm trong tay tiền, quyền, tài sản khổng lồ của đất nước. Đồng thời, đang sống và làm việc trong môi trường có rất nhiều cám dỗ, rất dễ xảy ra tham nhũng, hư hỏng, tiêu cực, như các vấn đề quản lý sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, sử dụng tài sản công, tài nguyên môi trường, cổ phần hóa, tài chính trong các doanh nghiệp, công tác tổ chức cán bộ…"

Ông nhắc đến số liệu thống kê trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đã có 113 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật, thậm chí một số người bị xử lý hình sự. Đáng lưu ý, trong đó có 53 cán bộ công tác trong các cơ quan chính quyền, 31 cán bộ trong lực lượng vũ trang, vi phạm phần lớn trong các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực.

"Nhắc đến những con số này chúng ta thật đau lòng. Chúng ta rất nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình, không thích thú gì khi phải kỷ luật đồng chí, đồng đội mình, đó là cái rất khổ tâm, đau xót, nhưng vì sự tiến bộ chung, chúng ta phải kỷ luật một vài người để cứu muôn người", Tổng bí thư tâm sự.

Cho rằng nhiệm vụ thời gian tới rất nặng nề, phức tạp, người đứng đầu Đảng, Nhà nước dặn dò các cán bộ phải luôn đấu tranh với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời thường. Ông mong đội ngũ cán bộ hãy luôn tâm niệm, nhớ rằng họ là những đảng viên, hơn nữa là những cán bộ rường cột của nước nhà, công bộc của dân nên hãy làm việc hết sức mình, trước hết là vì dân, vì nước, luôn trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức, luôn tự soi, tự sửa lại mình, không để xảy ra điều không ai mong muốn.

"Nếu để xảy ra việc không mong muốn, không chỉ Đảng, Nhà nước mất cán bộ mà chính chúng ta cũng mất uy tín, danh dự, làm ảnh hưởng và mang đến nỗi đau không chỉ cho chính mình mà cho cả gia đình mình, người thân, đồng chí, đồng đội của mình. Chúng ta là người trực tiếp quản lý khối tài sản lớn, tiền rất lớn và quyền rất to, môi trường cũng tạo thuận lợi cho ta làm việc, nhưng nếu không cẩn thận cũng dễ mắc vào cám dỗ", Tổng bí thư nhắc nhở.

Trên cơ sở những kết quả, thành tựu đã đạt được trong 2020 và cả nhiệm kỳ XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với niềm tin, khí thế và động lực mới, Chính phủ và chính quyền các địa phương cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm nỗ lực cao hơn để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ XIII, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ mong đợi.

Đang được quan tâm