Thường trực Ban Bí thư: Khơi dậy cao nhất sức sáng tạo từ mỗi người Việt!

(Dân trí) - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện, khơi dậy và phát huy cao nhất sức sáng tạo trong mỗi người Việt Nam cho sự phát triển đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh nội dung này khi dự, phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 do Ban Thường trực UB Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức sáng 24/8.

Thường trực Ban Bí thư: Khơi dậy cao nhất sức sáng tạo từ mỗi người Việt! - 1

Thường trực Ban Bí thư cùng lãnh đạo UB Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Sách vàng sáng tạo năm 2020.

Trong lần thứ 5 tổ chức công bố, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 tôn vinh 75 đại diện tác giả, nhóm tác giả công trình khoa học, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ và 7 đại diện nhóm tác giả công trình, giải pháp sáng tạo khoa học tiêu biểu trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Khái quát hoạt động thường niên được duy trì đã 5 năm qua, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận kết quả, từ 2016 đến nay, các cơ quan đã tuyển chọn, công bố, vinh danh 365 công trình, giải pháp khoa học - công nghệ trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam vào dịp lễ Quốc khánh.

“Năm năm qua, Sách vàng sáng tạo Việt Nam đã tôn vinh, cổ vũ các tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động khoa học - công nghệ; công bố rộng rãi các công trình, giải pháp khoa học - công nghệ tiêu biểu, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân chuyển giao công trình, giải pháp khoa học - công nghệ ứng dụng vào thực tiễn. Đồng thời, tạo động lực để đẩy mạnh phong trào sáng tạo, nghiên cứu khoa học trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; phát huy năng lực sáng tạo của người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - ông Vượng đánh giá.

Thường trực Ban Bí thư: Khơi dậy cao nhất sức sáng tạo từ mỗi người Việt! - 2
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố Sách vàng sáng tạo năm 2020.

Thường trực Ban Bí thư nhận định, từ việc giám sát triển khai, ứng dụng các công trình, đề tài khoa học đã được nghiên cứu tới việc đề xuất cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các đề tài, công trình khoa học này được triển khai hiệu quả trong thực tiễn… chính là giải pháp để nhà nước, xã hội kiểm nghiệm sức sống, hiệu quả của các công trình, đề tài khoa học đã được nghiên cứu, nghiệm thu, từng bước khắc phục tình trạng đề tài khoa học sau nghiệm thu không phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Ông Vượng lưu ý, cần quan tâm lựa chọn nội dung nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi địa phương, đơn vị và những vấn đề thiết thực mà xã hội quan tâm, nhất là trong nông nghiệp, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu…

“Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, cổ vũ, khơi dậy và phát huy cao nhất sức sáng tạo trong mỗi người dân Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển phồn vinh của đất nước” - Thường trực Ban Bí thư phát biểu.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhắc tới bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, vừa nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Vậy nên việc tôn vinh những sáng tạo khoa học công nghệ càng khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc của mỗi người Việt Nam.

75 công trình sáng tạo năm nay của tác giả, nhóm tác giả được tuyển chọn tập trung vào các lĩnh vực gần gũi với đời sống nhân dân, có tính thời sự, giá trị thực tiễn cao như bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phục vụ việc khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân.

Cùng với đó là các giải pháp khoa học phục vụ cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội; cảnh báo thiên tai, phòng chống lũ lụt; trợ giúp cho việc phát triển giáo dục; các công nghệ tiên tiến giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao sức mạnh của quân và dân Trường Sa để bảo vệ vững chắc biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc…