Thường trực Ban Bí thư: Cán bộ không đủ năng lực chủ động xin nghỉ mới là nêu gương

(Dân trí) - Chủ động phòng ngừa thông tin xấu độc về nhân sự trước Đại hội Đảng; kiên quyết ngăn chặn cán bộ có biểu hiện bè phái, cơ hội; đưa việc nêu gương thành hoạt động tự giác, thường xuyên trong công tác nhân sự… Đó là chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tại hội nghị toàn quốc về xây dựng Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai niệm vụ năm 2020 sáng nay, 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, năm 2019 và 4 năm qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thường trực Ban Bí thư: Cán bộ không đủ năng lực chủ động xin nghỉ mới là nêu gương - 1
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư đề cập việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, gắn với xây dựng vị trí việc làm, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Theo ông Vượng, với việc thu gọn đầu mối, hàng trăm ngàn biên chế, tiết kiệm cho ngân sách hàng chục ngàn tỉ đồng dù chỉ là bước đầu nhưng rất quan trọng, để khẳng định khi đã có chủ trương rõ, biện pháp rõ và với quyết tâm cao, nỗ lực lớn đã mang lại hiệu quả rõ nét, thiết thực.

Nhấn mạnh đây là việc “cực khó”, ông Vượng phân tích, không phải đến giờ Đảng mới tiến hành việc sắp xếp, thu gọn bộ máy mà nhiều chủ trương đã được ban hành từ lâu nhưng “cứ nói giảm đầu mối thì đầu mối lại tăng, bộ máy cồng kềnh thêm, cứ nói giảm biên chế, thì biên chế tăng. Nhưng vừa qua chúng ta làm quyết liệt”.

Về công tác cán bộ, Thường trực Ban Bí thư nhận định, Đảng đã đổi mới quy trình cán bộ đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng, chặt chẽ hơn. Đồng thời, chủ động trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ nhằm chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới và Đại hội XIII.

“Đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Chúng ta đang đi đúng hướng và có hiệu quả, tác động tích cực đến công tác lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; tình trạng "chạy chức", "chạy quyền" bước đầu được kiềm chế, ngăn chặn” - ông Vượng nhấn mạnh.

Bắt đầu xuất hiện tin xấu độc về nhân sự trước Đại hội Đảng

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư lưu ý, ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, là tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp và bầu các chức danh lãnh đạo của Nhà nước. Do vậy việc chuẩn bị cho nhân sự của nhiệm kỳ cấp ủy phải gắn liền với chuẩn bị cho nhân sự của nhiệm kỳ Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý, trong công tác nhân sự, phải chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên Internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.

Ông Vượng nhắc nhở: “Giờ bắt đầu có biểu hiện rồi nên phải hết sức chú ý, đừng để bị cuốn theo dư luận, cuốn theo những thông tin không đúng. Phải hết sức cảnh giác và chủ động ngăn chặn thông tin đồn thổi có mục đích là làm loãng sự tập trung, khiếp người tốt bị đánh giá thành người xấu và người xấu được đánh giá là người tốt. Những biểu hiện đó lúc này đã xuất hiện, phải hết sức chú ý”.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu sàng lọc, không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh. 

Ông phân tích, cơ đồ ông cha xây dựng 75 năm qua vững hay không cũng do chính bản thân mỗi người, không phải do kẻ thù cũng không phải người nào xâm lược. “Chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta” - ông Vượng cảnh báo.

Ngoài ra ông cũng lưu ý cần có giải pháp phù hợp đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên và nêu gương trong công tác nhân sự. Những cán bộ tự cảm thấy không đủ năng lực, điều kiện, tiêu chuẩn, không đáp ứng yêu cầu công việc thì chủ động xin nghỉ, đó mới là nêu gương.

Phương Thảo