Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang

Hoàng Tùng

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang - 1
Ông Đồng Văn Thanh- Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Cụ thể, tại Quyết định số 1896/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng cũng ký Quyết định số 1894/QĐ-TTg phê chuẩn việc miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Chuyện (nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định).

Tại Quyết định số 1905/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê chuẩn kết quả bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, Thủ tướng cũng phê chuẩn miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Tiến Châu (nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy).

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang - 2

Ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Tuấn (nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26 của Chính phủ).

Trước đó, ngày 10/11, HĐND hai tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng tổ chức kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Theo đó, tại tỉnh Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Còn tại Hậu Giang, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2016-2021.