Thủ tướng bổ nhiệm 3 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký các quyết định bổ nhiệm 3 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng bổ nhiệm 3 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - 1
3 Thứ trưởng mới được bổ nhiệm của Bộ Quốc phòng, từ trái qua: Vũ Hải Sản, Phạm Hoài Nam, Hoàng Xuân Chiến.

Cụ thể, tại Quyết định 1021/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Phó Đô đốc Hải quân Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Hải quân giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 1022/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 3 giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Quyết định 1026/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngoài 3 Thứ trưởng mới được bổ nhiệm, Bộ Quốc phòng hiện tại còn 6 Thứ trưởng, là các ông: Phan Văn Giang (Tổng tham mưu trưởng), Nguyễn Chí Vịnh, Trần Đơn, Bế Xuân Trường, Lê Chiêm, Nguyễn Tân Cương.

Thái Anh