Thứ sáu, 20/11/2020 - 20:22

Thanh Hóa đề xuất nhiều sở có 4 phó giám đốc

Dân trí

Theo đề xuất của Sở Nội vụ Thanh Hóa về số lượng phó giám đốc sở và cơ quan tương đương, nhiều đơn vị có 4 cấp phó.

Ngày 20/11, phiên họp thường kỳ tháng 11 của UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ngày làm việc thứ 2 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa đề xuất nhiều sở có 4 phó giám đốc - 1
Phiên họp thường kỳ tháng 11 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về các nội dung liên quan đến phân bổ biên chế và số lượng phó giám đốc các sở, cơ quan ngang sở năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đại diện Sở Nội vụ đã trình bày 3 nội dung để các đại biểu cho ý kiến, thảo luận, gồm: Tình hình thực hiện chỉ tiêu biên chế, công chức hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2020 và kế hoạch giao biên chế năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa; tình hình thực hiện số lượng cấp phó các sở và ngang sở theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Tờ trình đổi tên thôn thành khu phố tại thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc.

Sở Nội vụ Thanh Hóa đề xuất giao tổng biên chế công chức hành chính năm 2021 cho các sở, UBND cấp huyện là 3.692 người. Duy trì 60.859 biên chế sự nghiệp cho các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, căn cứ chỉ tiêu được Trung ương phân bổ và các quy định, công việc thực tế, Sở Nội vụ Thanh Hóa cũng đề xuất số lượng phó giám đốc sở và cơ quan tương đương.

Cụ thể: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, cùng các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư có 4 cấp phó; Sở Ngoại vụ có 1 cấp phó; các sở: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp và Ban Dân tộc tỉnh có 2 cấp phó. Các sở và đơn vị tương đương còn lại được đề xuất có 3 cấp phó.

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cũng đã nêu những đặc thù và khó khăn của ngành mình, yêu cầu được phân bổ thêm biên chế hoặc một cấp phó.

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất với số lượng đề xuất của Sở Nội vụ đưa ra. Đồng thời, ông Xứng nêu quan điểm giảm dần biên chế là quy định bắt buộc. Riêng với số biên chế là giáo viên THPT, Ngành giáo dục có thể tuyển thêm 160 biên chế cho đủ chỉ tiêu.

Với các đề xuất tăng thêm biên chế cho Trung tâm Pháp y tỉnh, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Thạch Thành, 3 Ban quản lý cảng cá (Lạch Hới, Lạch Bạng, Hòa Lộc), Nhà khách tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Nội vụ và các đơn vị có giải trình cụ thể, nói rõ nguyên nhân và tiếp tục báo cáo UBND tỉnh.

Về phân bổ cấp phó cho các sở và cơ quan tương đương trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu ưu tiên nhiều cấp phó cho các sở có chức năng, nhiệm vụ liên ngành, phụ trách nhiều mảng, liên tục phải tham gia các đoàn công tác liên ngành và hội nghị nhiều, có số lượng biên chế lớn. Bên cạnh đó, phải căn cứ các quy định hiện hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đưa ra phương án nên ưu tiên phân bổ 4 cấp phó cho các Sở, gồm: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, theo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nên có 3 cấp phó. Các đơn vị còn lại vẫn giữ nguyên đề xuất của Sở Nội vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị soạn thảo cùng Văn phòng UBND tỉnh hoàn tất các văn bản, tờ trình để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh Thanh Hóa xem xét, quyết định.

Duy Tuyên