Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người

Thế Kha Anh Thế

(Dân trí) - Chiều 28/1, Đại hội XIII đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người - 1

Chiều tối ngày 28/1, Trung tâm Báo chí Đại hội XIII đã phát đi thông báo cho biết, chiều cùng ngày Đại hội XIII đã làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

"Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Sau đó, các đại biểu về thảo luận tại Đoàn"- thông báo từ Trung tâm Báo chí Đại hội XIII cho hay.