"Sau những vụ án nghiêm trọng đều có bóng dáng cán bộ dung túng, tiếp tay"

Quang Phong

(Dân trí) - Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, đằng sau những vụ án tham nhũng, tiêu cực, nhất là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều có bóng dáng cán bộ, công chức.

Sáng 30/6, báo cáo tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022, ông Phan Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - cho biết, trong 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức Đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng.

Sau những vụ án nghiêm trọng đều có bóng dáng cán bộ dung túng, tiếp tay - 1

Ông Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương - báo cáo tại hội nghị.

Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đã kỷ luật 50 cán bộ diện trung ương quản lý, trong đó có 8 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Từ thực tiễn, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ hệ trọng, khó khăn, phức tạp và lâu dài. Phải đặt sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện, tập trung thống nhất của Đảng, mà trực tiếp thường xuyên là của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị rất cao.

Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục, không ngừng, không nghỉ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. 

"Thực tế thời gian qua cho thấy, đằng sau những vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nhất là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp kéo dài đều có bóng dáng cán bộ, công chức làm ngơ, dung túng, tiếp tay, bao che, đồng phạm, thậm chí là chủ mưu, cầm đầu" - Trưởng Ban Nội chính Trung ương khẳng định.

Theo ông Trạc, phải đặc biệt chú trọng công tác cán bộ, gắn phòng chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Nhất là phải đánh giá lựa chọn, bố trí cán bộ trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý, vừa phải tăng cường quản lý giáo dục phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Sau những vụ án nghiêm trọng đều có bóng dáng cán bộ dung túng, tiếp tay - 2

Hơn 81.000 đại biểu dự hội nghị tổng kết 10 năm phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, phải kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý kịp thời đồng bộ nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Phải xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, tiêu cực. Cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để không dám tham nhũng, tiêu cực; xây dựng văn hóa liêm chính để không muốn tham nhũng, tiêu cực và cơ chế đảm bảo để không cần tham nhũng, tiêu cực.

Kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Tiến hành đồng bộ giữa kỷ luật của đảng, kỷ luật hành chính nhà nước, kỷ luật của đoàn thể và xử lý hình sự. 

Kỷ luật của Đảng phải thực hiện trước, lấy giáo dục răn đe, phòng ngừa làm chính, kết hợp trừng trị với khoan hồng; đồng thời bảo vệ, khuyến khích những người dám nghỉ, dám làm, đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung. 

"Quyền lực luôn có nguy cơ bị tha hóa. Tham nhũng, tiêu cực là một trong những khuyết tật bẩm sinh của quyền lực. Do đó, phải tăng cường và nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực", ông Phan Đình Trạc nói.

Theo ông Phan Đình Trạc, cán bộ, công chức, viên chức phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện; thường xuyên tự soi, tự sửa. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức. Với các lĩnh vực chuyên môn sâu, khép kín, bí mật thì càng phải chú trọng kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, nhất là kiểm tra, giám sát từ bên ngoài.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh đến việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan đại biểu dân cử, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân và báo chí, doanh nghiệp, doanh nhân trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

"Không có sức mạnh nào bằng sức mạnh của nhân dân. Không có gì mà nhân dân không biết, do đó không có gì có thể qua mắt được nhân dân. Sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân là thước đo niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng", ông Phan Đình Trạc nói.

Vì vậy, theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương phải biến hàng vạn, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành "những ngọn đèn pha" soi sáng khắp nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, phải phòng chống tham nhũng, tiêu cực cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của nước ngoài, kế thừa kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước; không ngừng đổi mới tư duy, hoàn thiện lý luận về hoàn thiện hệ thống lý luận về phòng, chống tham nhũng.

"Phát huy những kết quả đạt được, và bài học kinh nghiệm trong thời gian qua, trong thời gian tới cần phải tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh đẩy lùi, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả hơn" - Trưởng Ban Nội chính Trung ương nói thêm.