Quảng Trị vận hành trung tâm phục vụ hành chính công

(Dân trí) - Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị sẽ là đầu mối tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao trách nhiệm của các Sở, ngành trong việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Ngày 30/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công, tại địa chỉ số 22 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà. 

Quảng Trị vận hành trung tâm phục vụ hành chính công - 1

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công.

Trung tâm phục vụ hành chính công (TTPVHCC) được thành lập theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 28/1/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị, với mục tiêu: Tập trung đầu mối tiếp nhận, giải quyết TTHC; nâng cao trách nhiệm của các Sở, ngành trong việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ công gắn liền với hiện đại hóa phương thức làm việc, áp dụng đồng bộ dịch vụ công trực tuyến; lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm, tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết các TTHC của các cơ quan nhà nước.

Đảm bảo các thủ tục sẽ được giải quyết kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định; kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn cao.

Quảng Trị vận hành trung tâm phục vụ hành chính công - 2

Trung tâm hành chính công là nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục cho nhân dân. Ảnh: Cổng thông tin Quảng Trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị- ông Nguyễn Quân Chính nhấn mạnh: Việc chính thức đi vào hoạt động TTPVHCC sẽ giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, kinh phí và tăng cường tính liên thông, minh bạch, hiệu quả, hiệu lực trong giải quyết TTHC. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước, từng bước cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của TTPVHCC, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cán bộ, nhân viên của trung tâm cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tận tụy phục vụ nhân dân. Tiếp nhận và xử lý các hồ sơ nhanh, gọn, đảm bảo thời gian, giảm bớt các phiền hà, làm tốt nhiệm vụ hướng dẫn, giúp đỡ người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch tại trung tâm.

Đ. Đức