Quảng Bình điều động, bổ nhiệm 22 cán bộ chủ chốt

(Dân trí) - Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã trao quyết định cho 22 cán bộ, lãnh đạo chủ chốt được phân công, điều động và bổ nhiệm.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình vừa tổ chức công bố các quyết định, thông báo về công tác cán bộ và ký cam kết Quy định về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo đó, ông Trần Vũ Khiêm, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình đã công bố các quyết định, thông báo về công tác cán bộ đối với 22 cán bộ, lãnh đạo chủ chốt. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã trao quyết định cho 22 cán bộ, lãnh đạo được phân công, điều động và bổ nhiệm.

Quảng Bình điều động, bổ nhiệm 22 cán bộ chủ chốt - 1

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Cụ thể, ông Phạm Quang Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính; ông Phạm Quang Ánh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở này.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Du lịch; ông Nguyễn Chí Thắng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở này.

Ông Phạm Văn Năm, Trưởng Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Quảng Bình; ông Phan Văn Thường, Giám đốc Sở Công Thương được điều động giữ chức Trưởng Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh; ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải được điều động về làm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình.

Ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở này; ông Trần Thế Vương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trần Tiến Sỹ, Trưởng Ban Dân tộc được điều động bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh; ông Đặng Đại Bàng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình.

Trong dịp này, Tỉnh ủy Quảng Bình cũng trao các quyết định điều động bổ nhiệm nhiều Phó Giám đốc Sở; Trưởng ban, Phó ban các Ban ngành, đoàn thể....

Đang được quan tâm