Phó Thủ tướng: Vây cánh trong công tác cán bộ làm thui chột động lực người giỏi

(Dân trí) - Theo Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, nếu công tác cán bộ không công khai minh bạch mà có vây cánh cục bộ thì sẽ làm thui chột động lực phấn đấu của những cán bộ giỏi, trung thực.

Ngày 27/12, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành nội vụ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, năm 2020 ngành nội vụ có nhiệm vụ hết sức quan trọng và rất nặng nề, nên cần nhận thức sâu sắc vai trò và trách nhiệm của mình.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Nội vụ tập trung vào công tác xây dựng thể chế, sớm hoàn thiện dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thanh niên, Luật Thi đua Khen thưởng và Luật Thực hiện dân chủ cơ sở. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, chú trọng các quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật.

Phó Thủ tướng: Vây cánh trong công tác cán bộ làm thui chột động lực người giỏi - 1

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phó Thủ tướng lưu ý, việc xác định biên chế phải bảo đảm khoa học, sát thực tế, tránh áp đặt bình quân giữa các Bộ ngành, địa phương. Đặc biệt, phải tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, công bằng để cán bộ rèn luyện, phấn đấu.

Theo Phó Thủ tướng, công bằng, công minh trong công tác cán bộ cũng là động lực để xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi, có phẩm chất, năng lực, trình độ và có động lực để cống hiến. Nếu để mảnh đất tiêu cực phát triển thì cán bộ tốt cũng thành xấu. Điều này còn làm thui chột và dập tắt ngọn lửa cống hiến của cán bộ tốt.

“Nếu công tác cán bộ không công khai minh bạch, lại vây cánh cục bộ, rồi chạy tuổi, chạy chức, chạy bằng cấp, thì sẽ làm thui chột động lực phấn đấu của những cán bộ giỏi, trung thực và sẽ là điều kiện để những cán bộ cơ hội phát triển trong đội ngũ chúng ta”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói.

Trước những vấn đề trên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu ngành nội vụ làm tốt công tác cán bộ. Điều này tạo điều kiện cho cán bộ, công chức cùng phấn đấu một cách trong sáng, phấn đấu bằng chính năng lực, trình độ của mình. Như vậy mới có được đội ngũ cán bộ, công chức “vừa hồng, vừa chuyên”.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất mô hình nhất thể hóa các chức danh đồng cấp, đảm bảo cơ cấu cán bộ, công chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế. Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính nhà nước về địa giới hành chính, giải quyết triệt để các vụ tranh chấp địa giới hành chinh cấp tỉnh do lịch sử để lại.

Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ trực tiếp cho Bộ Nội vụ phải gương mẫu rà soát chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ để sắp xếp phù hợp với yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39NQ/TW của Bộ Chính trị. Xem xét kỹ chức năng nhiệm vụ của từng cơ sở đào tạo để sắp xếp lại, tránh chồng chéo, khẩn trương nghiên cứu sắp xếp lại các đơn vị đào tạo của Bộ theo hướng thu gọn, hợp lý các đơn vị đầu mối trực thuộc.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các nhóm vấn đề quan trọng mà Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo, sớm cụ thể hóa để bổ sung vào Chương trình công tác của ngành Nội vụ để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2020.

Nhấn mạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2020 của ngành Nội vụ là nhiệm vụ hết sức nặng nề, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Nội vụ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

Quang Phong