Thứ sáu, 02/07/2021 - 14:25

Ông Phạm Thiện Nghĩa tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Dân trí

Ông Phạm Thiện Nghĩa (55 tuổi), Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ phiếu bầu tuyệt đối (57/57).

Ngày 2/7, tại Đồng Tháp diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Phạm Thiện Nghĩa tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - 1

Ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X (Ảnh: Nguyệt Ánh).

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX tiếp tục  giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X, với 57/57 số phiếu đồng ý.

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX tái cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X. Ông Kiều Thế Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X.

Ông Phạm Thiện Nghĩa Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khóa X, với số phiếu đồng ý tuyệt đối (57/57 phiếu).

Ông Phạm Thiện Nghĩa sinh năm 1966 tuổi; quê quán xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Ông Nghĩa có trình độ chuyên môn Đại học kinh tế Thương nghiệp, Đại học Xây dựng Đảng, Chính quyền, Nhà nước.

Ông Phạm Thiện Nghĩa tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - 2

Ông Phạm Thiện Nghĩa tiếp tục được các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021 -2026 (Ảnh: Nguyệt Ánh).

Các ông Trần Trí Quang,  Huỳnh Minh Tuấn, Đoàn Tấn Bửu tái đắc cử chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa nêu quyết tâm sẽ cùng tập thể thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng nền hành chính phục vụ hiệu quả, dân chủ; huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển văn hóa - xã hội gắn với con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo và giữ vững môi trường an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định trong mọi tình huống.

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã bầu 49 Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tăng 17 vị so với khóa IX.

Nguyễn Hành

Mới nhất