Kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thí điểm đổi mới tuyển chọn lãnh đạo

(Dân trí) - Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định nhân rộng việc thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển.

Ngày 30/12, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm và triển khai nhiệm vụ năm 2021, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thông tin về những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế thời gian qua.

Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, các bộ ngành đã giảm 12 vụ, nhưng tăng 7 cục, còn cấp tổng cục tăng 2. Tại địa phương, giảm 5 sở ngành, cùng 973 phòng, 127 chi cục và giảm 12 tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh. Với cấp huyện, giảm 294 cơ quan chuyên môn.

Vừa qua, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng tại các bộ, ban, ngành. Kết quả có 14 cơ quan Trung ương thực hiện thí điểm tổ chức thi tuyển với 30 vị trí và 22 địa phương thực hiện thí điểm thi tuyển với 109 vị trí.

Kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thí điểm đổi mới tuyển chọn lãnh đạo - 1

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định nhân rộng việc thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý thông qua thi tuyển tại các bộ, ngành, địa phương và tiến hành tổng kết vào Quý IV năm 2022.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, trong giai đoạn năm 2015 - 2020, cả nước đã tinh giản được hơn 67 nghìn người. Trong đó có 4.965 người thuộc khối các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và hơn 62 nghìn người thuộc khối các cơ quan, tổ chức ở địa phương.

Trong số hơn 67 nghìn người đã tinh giản trong 5 năm qua có gần 55 nghìn người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, hơn 12 nghìn người hưởng chính sách thôi việc ngay, 67 người hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học nghề và 80 người hưởng chính sách do chuyển sang tổ chức khác.

Năm 2021, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động của năm là "kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả", theo đó, chỉ đạo, tổ chức tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo phân công của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Bộ chỉ đạo, hướng dẫn các bộ ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo các quy định của Chính phủ và phù hợp với cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không đáp ứng được yêu cầu công việc và vi phạm kỷ luật, đạo đức công vụ.

Đang được quan tâm