Kiên Giang phát triển nhanh nhưng chưa tương xứng với tiềm năng

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Sáng 16/10, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực đến dự, chỉ đạo Đại hội.

Đại hội vinh dự đón tiếp các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên Trung ương Đảng; các lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các Mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và các cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đến dự phiên khai mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu khai mạc Đại hội: “Thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng Đảng bộ, dân, quân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội X đề ra.

Kiên Giang phát triển nhanh nhưng chưa tương xứng với tiềm năng - 1

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy KIên Giang, khóa 10 phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang kháo 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ảnh: Tây Hồ)

Tỉnh có bước phát triển khá nhanh và toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Kết cấu hạ tầng giao thông, điện, viễn thông,... được quan tâm đầu tư và ngày càng phát triển; quốc phòng, an ninh được tăng cường; chủ quyền, biên giới quốc gia, biển, đảo được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, nâng lên chất lượng hoạt động…

Tuy nhiên, theo Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị, nhiệm kỳ qua nổi lên một số hạn chế, như: Kinh tế-xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn; chất lượng nguồn nhân lực chuyển biến chưa nhiều; tội phạm, tệ nạn xã hội, tranh chấp khiếu kiện trong nhân dân từng lúc còn diễn biến phức tạp.

Kiên Giang phát triển nhanh nhưng chưa tương xứng với tiềm năng - 2

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa 11 có 342 đại biểu ưu tú về dự, đại diện cho gần 60.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Kiên Giang (ảnh: Tây Hồ)

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn một số mặt hạn chế; Hoạt động của chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trên một số mặt hiệu quả chưa cao…

Tại Đại hội, ông Nghị yêu cầu mỗi đại biểu phát huy và nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, quyết định đúng đắn các vấn đề quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, dân, quân trong tỉnh. Các đại biểu sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, có khả năng đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc.

Nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới nặng nề nhưng vẻ vang

Phát biểu tại Đại hội, ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao nỗ lực và thành tựu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức như thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn... nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kiên Giang đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Kiên Giang đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về KTXH đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X.

Kiên Giang phát triển nhanh nhưng chưa tương xứng với tiềm năng - 3

Ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội (ảnh: Tây Hồ)

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng, những thành tựu của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ qua là rất đáng phấn khởi, song nghiêm túc kiểm điểm trên từng lĩnh vực, vẫn còn những hạn chế, yếu kém, như: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên một số mặt chưa hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn thấp; Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ở một số lĩnh vực, nhất là trong quản lý tài nguyên môi trường, đất đai còn hạn chế. Một số chỉ tiêu chủ yếu và mục tiêu đưa Kiên Giang thành tỉnh phát triển khá của cả nước chưa đạt được.

Kiên Giang phát triển nhanh nhưng chưa tương xứng với tiềm năng - 4

Tại Đại hội, ông Trương Hòa Bình gợi mở 5 vấn đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh Kiên Giang kháo 11 thảo luận (ảnh: Tây Hồ)

Tại Đại hội Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi mở 5 vấn đề quan trọng để Đại hội thảo luận, góp phần giúp Đảng bộ tỉnh kiên Giang khóa 11 thực hiện thành công các Nghị quyết đề ra, đó là: Đảng bộ tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo chiều sâu, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế tự nhiên, tiềm năng về nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch để thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững; quan tâm giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa-xã hội và bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và việc tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kết luận: “Nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là rất nặng nề, nhưng cũng rất vẻ vang. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, tăng tốc thực hiện các đột phá chiến lược và những nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”.