Không giới thiệu, hứa hẹn, điện thoại với ứng viên đại biểu Quốc hội!

(Dân trí) - Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam lưu ý với các thành viên Ban Chỉ đạo…

Không giới thiệu, hứa hẹn, điện thoại với ứng viên đại biểu Quốc hội! - 1

Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV họp phiên thứ nhất tại trụ sở UB Trung ương MTTQ Việt Nam.

Sáng 13/1, UB Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quán triệt một số nội dung quan trọng, Chủ tịch UB Trung ương TTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn lưu ý nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam các cấp trong 5 tháng tới rất nặng nề, các cán bộ cần sẵn sàng đi sớm về muộn, làm việc không kể ngày lễ, ngày Tết để hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Mẫn nhắc nhở cán bộ mặt trận cần nắm chắc hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia để thực hiện đúng quy định và trả lời cho bộ, ngành, địa phương.

Trong định hướng tuyên truyền, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh tính chính xác, khách quan của thông tin. "Tuyệt đối không dùng báo chí để đánh bóng tên tuổi hay viết về người này, người khác, việc này, việc nọ", ông Mẫn nhấn mạnh và khẳng định trong thực tế bầu cử là có việc này.

Cho rằng trong bầu cử sẽ có rất nhiều việc phát sinh, ông Mẫn yêu cầu những cán bộ có trách nhiệm phải thực hiện theo đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, có vướng mắc phải báo cáo ngay để xin ý kiến hội đồng, không phải đợi đến ngày mai.

Đặc biệt, ông Mẫn đề nghị các cán bộ tuyệt đối đảm bảo nguyên tắc về bảo mật thông tin, cẩn trọng trong phỏng vấn, phát ngôn, bình luận, nhất là trên mạng xã hội.

"Tất cả nhân sự phải đóng dấu mật. Danh sách bầu cử cũng phải đóng dấu mật. Ai lộ lọt thì phải chịu trách nhiệm", ông Mẫn lưu ý.

Theo lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, việc đăng thông tin liên quan đến bầu cử trên mạng xã hội nếu không đúng sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Mẫn nêu thực tế trước Đại hội XIII có nhiều thế lực phản động, phá hoại ở trong nước, ngoài nước và khẳng định trong nước cần quản lý chặt các phát ngôn, bình luận trên mạng xã hội.

Không giới thiệu, hứa hẹn, điện thoại với ứng viên đại biểu Quốc hội! - 2

Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn là Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Một lưu ý khác được Chủ tịch MTTQ Việt Nam nhấn mạnh là không để tình riêng xen vào việc chung. Trong bầu cử có cái đó, không nên giới thiệu, hứa hẹn giúp đỡ, gặp gỡ, điện thoại, nhắn tin qua lại để làm việc này việc khác", ông Mẫn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông nhắc phải hết sức cẩn trọng trong việc lưu trữ hồ sơ, văn bản, để có vấn đề gì xảy ra thì còn chứng minh "nói có sách, mách có chứng".

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, đó là căn cứ để đánh giá trách nhiệm sau này. "Tôi có nói tại Quốc hội kỳ họp vừa qua rằng, tất cả các đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội đều do Mặt trận Hiệp thương, nhưng khi xảy ra vấn đề thì không phải Quốc hội, Mặt trận chịu trách nhiệm mà chính địa phương, chính quyền, rõ ràng ai cũng đóng dấu đỏ giới thiệu. Lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân muốn ứng cử cũng phải cơ quan cấp ủy, chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động phải đánh giá, xác nhận hoạt động kinh doanh thế nào chứ không phải "đụng chuyện" là… đổ tại Mặt trận Tổ quốc hiệp thương. Tôi nói thế, Phó Chủ tịch Quốc hội rất chia sẻ, đúng là không phải cái gì cũng đổ thừa mặt trận".

 Mốc thời gian chuẩn bị các công việc cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ngày 5/2: Hiệp thương lần 1

- Ngày 19/3: Hiệp thương lần 2

- Ngày 18/4: Hiệp thương lần 3

- Ngày 23/4: Gửi danh sách ứng cử tới Hội đồng bầu cử quốc gia

- Ngày 28/41: Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức

- Ngày 23/5: Bầu cử toàn quốc

- Ngày 7/6: Hội đồng bầu cử quốc gia gửi Biên bản tổng kết cuộc bầu cử tới Mặt trận Trung ương và trình Quốc hội khóa mới

- Ngày 12/6: Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách đại biểu Quốc hội khóa XV.