Thứ ba, 02/06/2020 - 16:47

"Không để phần tử cơ hội có mặt trong phương án nhân sự"

Dân trí

Yêu cầu trên được Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn quán triệt tại cuộc họp rút kinh nghiệm đại hội điểm đảng bộ cấp huyện nhằm hoàn thiện nội dung tổ chức đại hội Đảng thời gian tới.

Sau khi đại dịch Covid-19 được khống chế, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã cho tiến hành đại hội điểm cấp huyện tại 2 đảng bộ huyện Thạch Hà và Can Lộc. Kết quả bầu cử ban chấp hành đều trúng cử theo đúng định hướng, đủ số lượng theo phê duyệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Cả 2 đơn vị đều thực hiện việc bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại đại hội, với kết quả trúng cử tỷ lệ phiếu 95,89% (Thạch Hà), 99,52% (Can Lộc).

Dù 2 đại hội nêu trên đã thành công, tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định vẫn bộc lộ một số điều lúng túng.

Một trong những vấn đề được ông Lê Đình Sơn đặc biệt lưu tâm là công tác nhân sự. Tại cuộc họp rút kinh nghiệm đại hội điểm đảng bộ cấp huyện vào sáng ngày 2/6, ông Lê Đình Sơn yêu cầu thành viên cốt cán của Tỉnh, huyện cần đánh giá cán bộ nhiều chiều, thực chất, đảm bảo đúng quy trình nhân sự 5 bước đối với cán bộ tái cử và tham gia cấp ủy lần đầu.

Không để phần tử cơ hội có mặt trong phương án nhân sự - 1

“Việc xây dựng phương án nhân sự phải thực hiện kỹ, tuyệt đối không chủ quan. Người đứng đầu phải thật sự công minh, khách quan, bố trí đúng người, vì mục tiêu chung. Người làm công tác tổ chức tuyệt đối không được vận dụng chủ nghĩa cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cần tiếp tục quan tâm việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, vụ việc tồn đọng; các đơn vị, địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung duyệt đại hội.

Ông Lê Đình Sơn yêu cầu, 100% đại hội cấp huyện bầu trực tiếp bí thư. Đối với những trường hợp đặc biệt, cần xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

Được biết, ngoài 2 đảng bộ đã đại hội điểm, Hà Tĩnh còn 15 đảng bộ huyện và cấp tương đương sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời gian tới đây.

Văn Dũng

Mới nhất

Đáng quan tâm