Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV

Đức An

(Dân trí) - Sáng 27/10, tại Hội trường UBND tỉnh Ninh Thuận, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể.

Tham dự Đại hội có 349 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 20 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ của tỉnh. Về dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tướng Lương Cường – Bí thư Trung ương Đảng –– Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV - 1

Sáng 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc

Với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiến hành 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV - 2
Ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội lần này cũng định hướng về công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống cách mạng và quê hương Ninh Thuận anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, xây dựng Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra đến hết ngày 28/10.