Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX

Đức Văn

(Dân trí) - Sáng 24/9, tại Nhà văn hóa 3/2 tỉnh Nam Định diễn ra Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025).

Về tham dự chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Dự Đại hội có 350 đại biểu, đại diện cho trên 10 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX - 1

Sáng 24/9, tại Nhà văn hóa 3/2 tỉnh Nam Định, diễn ra Lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước”.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2015-2020, Nam Định đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Tổng sản phẩm GRDP (giá so sánh năm 2010) tăng bình quân 7,9%/năm, quy mô kinh tế được mở rộng, tổng sản phẩm GRDP tăng gấp 1,8 lần so giai đoạn trước.

Đặc biệt, Nam Định là một trong hai địa phương đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020, hoàn thành sớm hơn 1,5 năm so mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Tỉnh tiếp tục giữ vững thành tích 25 năm liên tục trong tốp dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục...

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX - 2

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Nam Định đặt mục tiêu huy động mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, đời sống người dân. Tổng sản phẩm GRDP tăng bình quân 8,5 - 9,5%/năm.

Đến năm 2025, thu nhập thực tế bình quân đầu người trên 100 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 10.000 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội giảm xuống dưới 0,15%; có 50% số huyện (5 huyện) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Hải Hậu được công nhận huyện nông thôn mới kiểu mẫu...

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước.

Để đạt được mục tiêu, đại hội thống nhất tập trung thực hiện tốt ba khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội:

Một là, tập trung xây dựng và điều chỉnh các loại quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; đầu tư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các dự án, công trình trọng điểm có tính chiến lược phát triển về giao thông, khu, cụm công nghiệp, y tế, văn hóa, giáo dục, hạ tầng thành phố Nam Định và vùng kinh tế biển.

Hai là, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xúc tiến, thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp, nông nghiệp sạch, thương mại, du lịch, dịch vụ và khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng kinh tế biển.

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX - 3

Các đại biểu tham dự Đại hội

Ba là, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng nam đồng bằng sông Hồng, theo tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14-9-2005 của Bộ Chính trị và Quyết định số 109/2006/QĐ-TTg ngày 19-5-2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nam Định đã đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo tiền đề quan trọng để Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước trong tương lai.

Tuy nhiên, Nam Định vẫn còn những mặt hạn chế như: Tỉnh chưa thu hút được các nhà đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao để sản xuất ra các sản phẩm chủ lực, có giá trị gia tăng cao và sức cạnh tranh trên thị trường. Kinh tế biển chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế; GRDP trên đầu người đứng thứ 25/63 tỉnh, thành phố, thấp hơn mức trung bình cả nước. Thu ngân sách còn thấp so với các địa phương trong vùng…

Phó Thủ tương Trương Hòa Bình lưu ý, trên cơ sở những bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Nam Định chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tốt lợi thế, vượt qua khó khăn, thách thức để đưa Nam Định phát triển nhanh, bền vững; xây dựng quy hoạch không gian phát triển với tầm nhìn mở, liên kết chặt chẽ với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng…